NYHETSARKIVET
23 mar 2023 12:16
Försäljningen av S:t Erik Liv gav en reaförlust på 684 miljoner kr
I somras sålde Stockholms stad, genom sitt bolag Stockholms stadshus, aktierna i det egna försäkringsbolaget S:t Erik Liv till SPP Pension och Försäkring.

Anledningen till försäljningen var att staden fattat beslut om att satsa på "långsiktigt effektiv kärnverksamhet". Nu när årsredovisningen kommit, läser Pensionsnyheterna att affären innebar en reaförlust på 684 miljoner kr.

"Moderbolagets försäljning av aktierna i S:t Erik Livförsäkring innebar en realisationsförlust, då bolagets egna kapital i samband med försäljningen omvandlades till pensionsavsättning i syfte att säkerställa att tillräckligt kapital finns för täcka framtida pensionskostnader", läser Pensionsnyheterna i årsredovisningen.

Och 2022 blev inget bra år för S:t Erik Liv vilket sammanfattas så här:

”Koncernens finansnetto har försämrats i jämförelse med år 2021 och uppgår till -842 miljoner kr (-137). Förändringen är en effekt av såväl högre räntenivåer som att S:t Erik Livförsäkrings resultat av placeringar var positiva under 2021", skriver Stockholms stadshus.

Flertalet bolag i koncernen Stockholms Stadshus AB har sina pensionsåtaganden försäkrade i S:t Erik Livförsäkring, som har till uppgift att samordna och strukturera hanteringen av pensioner inom bolagskoncernen. De avtal som är försäkrade är KAP-KL (tidigare PFA), PA-KFS, PA-KL och AKAP-KL.
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907