NYHETSARKIVET
24 mar 2023 15:52
Ny rekommendation om hur försäkringsbolag ska utreda bedrägerier
Igår antog styrelsen vid Svensk Försäkring en ny rekommendation om hur bolag som misstänker försäkringsbedrägerier ska agera vid misstankar om försäkringsbedrägerier eller annan brottslig verksamhet.

Här handlar det bland annat om hur personuppgifter behandlas i försäkringsföretagen men också rekommendationer om hur utredningar ska bedrivas på ett etiskt och legalt sätt. Dessutom handlar det om hur bolagen som utreder ska se till att samverka med rättsvårdande myndigheter, till exempel polisanmälan.

Rekommendationen är en uppdatering av tidigare regler och innehåller bland annat regler för hur man ska agera vid misstankar och där nämns band annat att bolagen och deras utredare inte får ägna sig åt brottsprovokation eller använda sig av inspelningar med dold kamera.

"Branschen ansvarar för att skydda hela försäkringskollektivet. Det är viktigt att enskilda försäkringstagare inte gynnas på ett otillbörligt sätt, till exempel genom försäkringsbedrägerier. Denna rekommendation fyller en viktig funktion i det arbetet och uppdateringarna gör att branschens utredningar förbättras ytterligare", säger Ronja Wildenstam”, jurist vid Svensk Försäkring.

Rekommendationen gäller både försäkrings- och tjänstepensionsföretag och ändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2023.

Det läser Pensionsnyheterna på Svensk Försäkrings hemsida.

Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907