NYHETSARKIVET
27 mar 2023 14:43
Alpcot lovar att skjuta in 25 friska miljoner i Tydliga
Moderbolaget i värepappersbolaget Alpcot, Alpcot Holding AB, har ingått en avsiktsförklaring med Tydligas moderbolag Free Broker i Norden AB, om att investera upp till 25 miljoner kronor i Tydliga.

I takt med att kapitalbehov uppstår framöver är avsikten att Alpcot tecknar nyemitterade aktier i Free Broker eller Tydliga till marknadsmässiga villkor som fastställs i samband med emissionerna. Alpcots verkställande direktör Björn Bringes kommer även få en styrelseplats i Tydliga, som tack för löftet om investeringen.

Tydliga AB är ett av Sveriges de större företagen i landet inom finansiell rådgivning, utanför banksektorn. Tydliga har över 300 försäkringsförmedlare och investeringsrådgivare över hela Sverige. Tydligas rådgivare har omkring 300 000 underliggande kunder och fullmakt för ca 280 miljarder kronor inom olika försäkringsskal. Tydligas roll är framför allt att fungera som serviceorganisation åt sina rådgivare.

Flera medlemsbolag unbder Tydligaparaplyet står idag inför generationsskiften, vilket öppnar för en möjlighet att Tydliga köper flera av sina medlemsbolag. I denna konsolidering uppstår ett finansieringsbehov för Tydliga.

Alpcot och Tydliga gick i säng med varandra redan i oktober 2020 och lovade att samarbeta inom investeringsrådgivning och etablerande ett korsägande. Båda parter är mycket nöjda med samarbetet och arbetar gemensamt för att bredda och fördjupa samarbetet.

Alpcot äger idag 18,2 procent direkt och indirekt i Tydliga. Alpcot utvärderar olika möjligheter för att säkra finansiering för den tilltänkta investeringen i Tydliga.

Alpcot ser investeringen i Tydliga som en intressant finansiell placering mot bakgrund av det stora värdeskapande som sker inom Tydliga. Alpcot och Tydliga planerar aktivt att börja realisera de stora synergier som finns mellan parterna, vilket även ger investeringen en strategisk dimension.

"Alpcot vill aktivt bidra till den mycket positiva utvecklingen inom Tydliga. Därtill finns det en mycket intressant möjlighet att fördjupa samarbetet mellan Alpcot och Tydliga och ta vara på alla synergier. Sammantaget finns mycket goda förutsättningar till ett stort värdeskapande de närmsta åren både inom Alpcot och Tydliga", kommenterar Björn Bringes, VD i Alpcot i ett pressmeddelabnde idag.

Alpcots verksamhet i Sverige startades 2014. Alpcot har ca 40 anställda i Sverige fördelat på kontor i Stockholm, Jönköping, Göteborg och Malmö. Alpcot har tillstånd från Finansinspektionen som försäkringsdistributör och värdepappersbolag.

Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907