NYHETSARKIVET
27 mar 2023 14:37
Lärarfonder får nya namn
Fondbolaget E.Öhman J:or har beslutat att ändra namn på sina PPM-fonder som tidigare hade åldersdefinierade namn och strategier.

Grunden är ett generationsfondstänk där risken minskas ju närmare man kommer pensionsåldern. Lärarfond 21-44 år ska fortsättningsvis heta Lärarfond Offensiv.

Lärarfond 45-58 år heter numera Lärarfond Balanserad och lärarfond 59 + heter numera Lärarfond Försiktig.

Ändringen gäller från den 23 mars, läser Pensionsnyheterna på Pensionsmyndighetens hemsida.
TIPSA EN VÄN
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907