NYHETSARKIVET
28 mar 2023 13:13
FI undersöker kapitalkrav för annullationsrisk hos Nordnet och LF Fondliv
Finansinspektionen har startat en undersökning av hur Nordnet Pensionsförsäkring och Länsförsäkringar Fondliv beräknar sina kapitalkrav för annulationsrisk. Ett aviseringsbrev har skickats till bolagen med begäran om att skicka in en mängd dokumentation kring återförsäkring och beräkningsunderlag för annulationsrisk.

Bolagen ska inkomma med dokumentation och svar på frågor senast den 21 april.

Aviseringsbreven till de båda bolagen är nästan identiska. Skillnaden är att undersökningsperioden för LF Fondliv omfattar andra halvåret 2022, medan undersökningsperioden för Nordnet omfattar hela 2022. Bland den dokumentation som bolagen ska skicka in är:

-avtal om återförsäkring för massannulationsrisk
-upprättade Quarterly Cashflow Projections Report och Quarterly Account Report
-upprättade Annual Lapse Experience Report som skickats till återförsäkringsföretagen
-försäkringstekniska beräkningar (FTB) som gällt under undersökningsperioden

Sedan ställer FI även en rad detaljerade frågor kring bolagens beräkning av annulationsrisk och hur deras återförsäkring hanterar dessa risker. Materialet som bolagen skickar in ska granskas av aktuarien Maryna Lundegren och juristen Maria Garnau.

/ Ola Hellblom


Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907