NYHETSARKIVET
25 maj 2023 14:48
Internationella mäklarlobbyn: RIS-förslaget kan leda till rådgivningsnöd
Den Europeiska paraplyorgansiationen för mäklare, Bipar, har nu skummat igenom den strategi, Retail Investment Strategy, RIS, som EU-kommissionen presenterade igår.

"Baserat på den första behandlingen av denna mycket komplexa text, fastställer förslaget en så hög grad av krav som ska följas i rådgivningsprocessen att det i praktiken kan leda till ett rådgivningsgap för den "lilla och genomsnittliga spararen, vilket eventuellt begränsar deras tillgång till IBIPs produkter. Den mer "sofistikerade investeraren" kommer att bli frustrerad över den "administrativa bördan" som detta förslag skapar. Förslaget skapar ett Europa av "har och de som inte har" när det gäller finansiella tjänster för konsumenter”, noterar Bipar och tycker att det inte behövs ytterligare åtgärder av den typ som kommissioonen föreslår och skriver:

"Vi litar på det befintliga nya och moderna systemet. Även om vissa problem har identifierats i vissa medlemsstater och för vissa produkter, bör identifieringen av ett problem inte vara ursäkten för att införa nya regler över hela Europa. Istället för att införa en komplex, dyr, revolutionerande ny uppsättning regler, anser vi att det skulle vara mer effektivt, vad gäller kostnader och rättssäkerhet för alla marknadsparter, att använda de befintliga reglerings- och tillsynsverktygen för att ta itu med dessa frågor”.
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907