NYHETSARKIVET
25 maj 2023 14:50
Svensk Försäkring om kommissionens förslag: Det kommer att ta tid
Svensk Försäkring är av naturliga skäl mycket försiktig i sin snabbrecension av EU-kommissionens förslag till de skärpningar av regelverken för försäkringsdistribution som kom igår.

Organisationen har ju ännu inte snackat ihop sig om vad man ska tycka och det kommer som vanligt att ta tid. Det kommer också att ta tid innan förslagen förhandlats inom EU och till det kommer det att ta tid att implementera de nya reglerna.

"Förslagen är mycket omfattande och komplext utformade. Så vi kan nyktert konstatera att en reell analys av förslagen kräver tid. De nya reglerna som blir resultatet av EU-institutionernas kommande förhandlingsarbete kommer dessutom med säkerhet att se annorlunda ut än de förslag som EU-kommissionens presenterade idag. Därtill kommer en brokig flora av ännu så länge helt okända regler från de europeiska tillsynsmyndigheterna", skriver chefjurist Johan Lundström till Pensionsnyheterna.

Han påpekar vidare att reglerna kommer att påverka de olika medlemsföretagen på olika sätt.

"Svensk Försäkrings medlemsföretag distribuerar sina försäkringar på många olika sätt: genom olika kanaler, med eller utan rådgivning, med eller utan olika slags ersättningar till tredje part osv. Det innebär att nya distributionsreglers påverkan kommer att variera från ett företags verksamhet till ett annat. Vi kommer att fortsätta analysarbetet tillsammans med våra medlemmar om hur nya regler bör utformas."
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907