NYHETSARKIVET
26 maj 2023 15:37
Levde på sin döde fars pension i flera år
En man med ursprung i Afrika begärde och lyckades få ut pension för sin fars räkning. Detta trots att fadern då var avliden.

Två år efter dödsfallet, 2002, ansökte sonen om att få ut pension men gjorde ansökan i den avlidne faderns namn. Under åren därefter har han lämnat digitala självdeklarationer för sin fars räkning och därmed kunnat ta del av pensionen.

Totalt handlar det om 750 000 kr som betalats ut av Pensionsmyndigheten under 15 år, pengar som den 64-årige sonen nu döms att återbetala.
Det skriver Dagens Juridik idag.

Hovrätten sänker straffet han dömdes till i tingsrätten med ett halvår och han ska nu sitta inne i ett år. Han slipper dessutom betala de ombudskostnader han dömdes att betala i tingsrätten.

"Med hänsyn till det systematiska upplägget, präglat av planering och förslagenhet och med låg risk för upptäckt då den pensionsberättigade avlidit i annat land, som understötts av ingivande av deklarationer vilka stärkt uppfattningen om att fader varit i livet, att den icke preskriberade brottsligheten pågått under närmare åtta år och sammantaget avsett betydande belopp, ska det inträffade bedömas som ett enda brott, sålunda som grovt bedrägeri", skrev tingsrätten i sin dom, allt enligt Dagens Juridik.
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907