NYHETSARKIVET
26 maj 2023 15:41
Nio nya namn till AP-fondernas styrelser
Regeringen förordnade igår AP-fondernas styrelser för det kommande året. Det blev nio nyval, men det var tio ledamöter som lämnade sina uppdrag, då styrelsen i AP3 bantades från nio till åtta ledamöter.

Av dem som fick lämna sina uppdrag var orsaken i de flesta fall att de har suttit i åtta år, vilket är maxgränsen.

Första AP-fonden:
Urban Hansson Brusewitz, (ordförande)
Anna Nilsson, (vice ordförande)
Peter Hansson
Lars Fresker (nyval), ersätter Kent Eriksson
Linda Jonsson (nyval), ersätter Per Klingbjer
Erik Sjöström
Erica Sjölander
Annika Andersson

Andra AP-fonden:
Jan Roxendal, (ordförande)
Ingrid Albinsson, (vice ordförande, från. den 1 augusti 2023), nyval, ersätter Lin Lerpold
Hanse Ringström
Torbjörn Dalin (nyval), ersätter Kristina Mårtensson
Åsa Erba-Stenhammar
Agneta Wallmark
Rikard Andersson (nyval), ersätter Martina Björkman Nyqvist
Mikael Bohman

Tredje AP-fonden:
Christina Lindenius, (ordförande)
Johan Bygge, (vice ordförande)
Torbjörn Hållö
Christer Löfdahl (nyval), ersätter Malin Björkmo
Ylva Hedén Westerdahl
Carina Wutzler
Annelie Söderberg
Peter Wågström
(Magnus Emfel har också lämnat styrelsen)

Fjärde AP-fonden:
Britta Burreau, (ordförande)
Johan Gyllenhoff, (vice ordförande, nyval), ersätter Lars Åberg
Henrik Rättzén
Ingrid Werner
Monika Elling
Aleksandar Zuza
Helen Eliasson
Per Strömberg
Anders Johansson

Sjätte AP-fonden:
Catrina Ingelstam, (ordförande)
Bengt Hellström, (vice ordförande, nyval), ersätter Urban Lindskog
Alexander Ljungqvist
Karin Reuterskiöld
Åsa Knutsson

Sjunde AP-fonden:
Per Frennberg, (ordförande)
Emma Ihre, (vice ordförande)
Anders Wihlborn
Mikaela Valtersson
Elisabeth Frayon (nyval), ersätter Tonika Hirdman
Magnus Vesterlund
Roine Vestman
Susanne Ekblom
Henrik Saxborn
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907