NYHETSARKIVET
20 jun 2023 12:44
Fora går över till månadshantering av de kollektivavtalade försäkringarna.
En av de stora skillnaderna mellan tjänstemän och arbetare när det gäller de kollektivavtalade tjänstepensionerna handlar om premieuppbörden. ITP, som administreras av Collectum, har historiskt haft månadspremier medan man i Avtalspension haft årsvisa premier i de kollektivavtalade försäkringarna.

Det här har varit en stötesten i förhandlingar mellan avtalsparterna sedan början av 2000-talet. Svenskt Näringsliv har hävdat att månadspremier blir dyrare för arbetsgivarna och därför hållit emot. Skatteverkets krav på månadsvis redovisning från företagen har dock bidragit till att minska motståndet eller medverka till anpassningen.

I förra veckan meddelade Fora att man från och med årsskiftet kommer att börja med månadspremier. Det innebär månadsvis lönerapportering, fakturering och överföring av pensionspremier till arbetares pensionsbolag. Det har Foras ägare Svenskt Näringsliv och LO fattat beslut om.

Övergången kommer att ske stegvis, meddelar Fora. I första steget som sker första kvartalet 2024 omfattas tjänstepension och försäkringar för arbetare. I ett framtida steg införs även månadsrapportering och fakturering av de försäkringar för tjänstemän som tecknas via Fora.

Mer information och instruktionen ska, enligt Fora, komma efter sommaren.
Både Fora och Collectum arbetar med samma IT-lösning som tillhandahålls av bolaget SAP.

Fora inledde redan 2017 ett samarbete med Insuretechföretaget Lumera för att ersätta befintligt system med Lumeras Inca, som i praktiken är branschstandard. I augusti meddelade dock Fora att samarbetet med Lumera avbrutits.

"Vi har i samförstånd och i god anda tillsammans med Fora valt att gå skilda vägar och avsluta samarbetet i förtid. Avgörande för beslutet är att förutsättningarna för projektet förändrats under arbetets gång, genom att Fora fått nya förändrade behov", uppgav Lumeras vd Mats Lillienberg då för Pensionsnyheterna.

Det bakomliggande skälet kan spåras till en önskan från parterna att skapa enklare strukturer för arbetsgivarna och där man försöker samordna kollektivavtalsadministrationen och där "Avtalat" ska vara toppen på pyramiden.

På sikt ska Fora och Collectum flytta ihop fysiskt i Stockholm och bli sambor. Man måste dock vänta till dess att Collectums hyresavtal löper ut.

Något beslut om att gifta ihop Fora och Collectum är inte fattat, men nu ser det ut som att ytterligare steg mot äktenskap tagits. Stalltipset är dock att det är på gång, men att ingen ännu har gått ned på knä och friat.

Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907