NYHETSARKIVET
20 jun 2023 12:48
Om jobbet känns meningsfullt vill jobbonärerna hänga kvar – inte annars
Det räcker inte för potentiella jobbonärer att det fattas människor med deras kompetens på jobbet, för att de ska vilja skjuta upp pensionen. Betydligt viktigare är att känna att jobbet är meningsfullt. Det är en starkare drivkraft för att stanna kvar i arbetslivet, även efter pensioneringen.

Det visar en ny studie från Göteborgs Universitet.

En stor andel av den arbetande befolkningen närmar sig pensionsåldern samtidigt som många arbetsgivare står inför utmaningar med kompetensförsörjningen. Den växande gruppen så kallade "jobbonärer" har därmed blivit alltmer attraktiv på arbetsmarknaden.

Isabelle Hansson, forskare i psykologi vid Göteborgs universitet, har tillsammans med två nederländska forskare undersökt drivkrafter till att fortsätta arbeta efter pensionering. Drygt 3 000 personer i Sverige ingick i studien.

I snitt var det ungefär en tredjedel av pensionärerna i studien som fortsatte att arbeta i någon utsträckning åren efter att de börjat ta ut ålderspension. De trappade sedan gradvis ned i arbetstid under de sju år som deltagarna följdes.

I studien undersöktes fyra olika drivkrafter och hur de var relaterade till att gå upp i arbetstid, gå ner i arbetstid, och att helt sluta att arbeta. Drivkrafterna som undersöktes var känslan av meningsfullhet med sitt jobb, sociala kontakter på jobbet, att vara behövd på sin arbetsplats, och rent ekonomiska skäl.

− Studien visar tydliga resultat. Den starkaste drivkraften för att fortsätta arbeta och att stanna kvar över tid är att arbetet upplevs som meningsfullt för individen, säger Isabelle Hansson.

Däremot är varken sociala kontakter på arbetet eller att vara behövd av sin arbetsgivare tillräckliga drivkrafter för att stanna kvar över tid. Att vara behövd på arbetsplatsen ökade till och med sannolikheten att sluta arbeta, medan sociala kontakter på arbetet var kopplat till en gradvis nedtrappning i arbetstid.

− Arbetsgivare som är måna om att behålla äldre medarbetare måste därför vara lyhörda för de anställdas behov. Detta är särskilt viktigt när de står inför beslutet att fortsätta arbeta, säger Isabelle Hansson.

Risken för en ålderdom i fattigdom har dock betydelse för omkring var femte pension i studien. 21 procent av pensionärerna uppgav att de fortsatte att arbeta av ekonomiska skäl. Det var också det enda av de fyra motiven som ökade sannolikheten att gå upp i arbetstid.

− För dessa personer är det inte nödvändigtvis ett fritt val att fortsätta arbeta, utan något man gör för att den ekonomiska situationen kräver det, säger Isabelle Hansson.

I studien ingick 3 123 personer i Sverige som är födda mellan år 1949 och 1955. Resultaten har publicerats i "The Journals of Gerontology" under titeln ”Motivational Drivers of Temporal Dynamics in Postretirement Work”.
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907