NYHETSARKIVET
21 jun 2023 14:48
Malin Omberg blir ny vice vd på AMF och kan få vicka för Sidenmark
AMF:s styrelse har på sitt möte den 21 juni utsett AMF:s stabschef Malin Omberg till ny vice vd, en position som hon kommer att inneha parallellt med sitt nuvarande uppdrag. Posten som vice vd har varit vakant sedan hösten 2022.

Det skriver AMF i ett pressmeddelande idag.

"Jag uppskattar förtroendet som det innebär att få axla rollen som vice vd. Jag har under min första tid i AMF imponerats av den kompetens och erfarenhet som finns i bolaget, och för det engagemang med vilket alla jobbar för att ge våra 4 miljoner sparare så bra pensioner som möjligt. Jag ser fram emot att får fortsätta bidra till detta i min nya något bredare roll", säger Malin Omberg, stabschef och vice vd AMF.

"Jag välkomnar styrelsens beslut att utse Malin Omberg till ny vice vd. Malin har en lång och gedigen erfarenhet, och ansvarar idag för en rad centrala funktioner inom AMF som ekonomi, aktuarieverksamheten, HR och hållbarhet. Hennes bredd, kompetens och goda inblick i AMF:s olika verksamhetsdelar gör att hon är väl lämpad att vid behov träda in i mitt ställe", säger Johan Sidenmark, vd AMF.

Malin Omberg tillträdde som AMFs stabschef i AMF i oktober 2022. Hon kom då från en tjänst som Chef Schemes and Regulation inom område betalningar på Swedbank, och har tidigare haft flera ledande befattningar på Finansinspektionen.
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907