NYHETSARKIVET
21 jun 2023 14:55
Få valde att byta bort den förmånsbestämda KAP-KL-pensionen
De flesta som fick möjligheten att göra ett pensionsval under våren stannade kvar i den äldre typen av pensionsavtal.

Av pensionsförvaltaren KPA:s cirka 115 000 valberättigade var det cirka 17 procent som gick över till det nya premiebestämda tjänstepensionsavtalet.

Det skriver Läkartidningen, där en stor grupp av läsarna och de berörda anställda i regionerna, finns.

KPA administrerar tjänstepensionen för anställda inom 16 regioner och de flesta kommunerna. Av dessa anställda var det 114 540 personer som fick möjligheten att välja. Ungefär två av tio, eller 19 078 personer, valde att gå över till det helt avgiftsbestämda tjänstepensionsavtalet, AKAP-KR.

Resten, lite mer än åtta av tio, ligger alltså kvar i det äldre förmånsbestämda pensionsavtalet KAP-KL, och som garanterar en viss procent av lönen för en del av pensionen.

Här visar det sig att soffliggarna var i majoritet.

De aktiva väljarna i hög grad valde att gå över till den nyare formen av pension. Det förklaras av att soffliggarna inte behövde göra något val. De blev per default kvar i det gamla avtalet.

Valet handlade om kommun- och regionanställda födda före 1986 och som hade ett pågående intjänande av förmånsbestämd pension inom ramen för KAP-KL vid årsskiftet och samtidigt hade en inkomst över 44 375 kronor i månaden. Valet avslutades den 31 maj och här finns en stor grupp läkare som har tillräckligt hög lön för att vara berörda. De som valde att byta bort den förmånsbestämda pensionen fick dessutom socker på erbjudandet genom en tilläggspremie.
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907