NYHETSARKIVET
21 jun 2023 14:47
Alecta ökar risken i sin premiebestämda pension
Från den 1 oktober i år inför Alecta en rad förändringar i sin premiebestämda pensionsprodukt, Alecta Optimal Pension.

En av förändringarna är att placeringspolicyn ändras så att andelen alternativa investeringar höjs med tio procentenheter och andelen räntebärande värdepapper sänks lika mycket.

Högre risk med andra ord. Det här kommunicerades av Alectas ordförande Ingrid Bonde härom veckan men nu har Alecta publicerat ytterligare detaljer.

Idag har Alecta en ålderstrappa i placeringsinriktningen, så att andelen aktier sjunker fram till att utbetalning av tjänstepensionen ska ske. Då har andelen aktier reducerats till 40 procent, senast vid 65 år. Nu höjs den åldersgränsen till 66 år.

En annan nyhet är att Alecta kommer att justera sin prognosränta varje månad beroende på marknadsutvecklingen. Detta görs för att uppnå jämnare månadsutbetalningar över tid.

Alecta sänker vidare sin förvaltningsavgift från 0,09 procent till 0,05 procent och det nuvarande avgiftstaket på 50 kronor per månad sänks till 40 kronor. En annan förbättring som införs är att den nuvarande dämpningsregeln sänks från 5 till 3 procent. Det innebär att pensionen inte kan sänkas med mer än 3 procent från ett år till ett annat.

/ Ola Hellblom
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907