NYHETSARKIVET
21 jun 2023 14:38
Bingo för Storebrand Liv efter framgång i skattemål
Storebrand Livsforsikring i Norge överklagade ett skattebeslut rörande bolagets skatt för inkomståret 2015, där skatteverket gick in och höjde bolagets taxering.

Storebrand överklagade beslutet och nu har Skattebesvärsnämnden givit Storebrand Liv rätt, vilket leder till en skattevinst på 440 miljoner norska kronor.

Baserat på beslutet från Skatteöverklagandenämnden kommer Storebrand att redovisa en skattevinst under andra kvartalet 2023 på cirka 440 miljoner norska kronor.

Skatteintäkterna kommer även att ha en positiv effekt på solvensmarginalen för Storebrand ASA med cirka 1,6 procentenheter. Skatteöverklagandenämndens beslut kan dock överklagas hos domstolen inom 6 månader, rapporterade bolaget igår.
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907