NYHETSARKIVET
21 jun 2023 15:04
Folksam: Allmän pension fortsatt bara 45 procent av slutlönen
Under perioden 2003-2020 har den allmänna pensionen sjunkit från 60 till 45 procent av slutlönen. Den totala pensionen har under samma period sjunkit från 86 till 73 procent av slutlönen.

Det konstaterar Folksams pensionsexpert Håkan Svärdman i rapporten “Svenskarnas allmänna pension sjunker som en sten”.

När pensionsreformen beslutades 1994 och infördes från 1999 var politikernas löften att allmän pension skulle ge minst 60 procent av slutlönen. Så har det inte blivit. Dels för att pensionsrätten har sänkts från 18,5 till 17,21 procent genom politiska beslut och dels för att medellivslängden har ökat med flera år utan att den faktiska pensionsåldern har stigit.

Av samtliga i årskullen födda 1955 var det 86 procent som tog ut hela allmänna pensionen från 65 år eller tidigare.

För de födda 1938 var det 83 procent som tog ut hela allmänna pensionen från 65 år. Den genomsnittliga pensionsåldern har legat relativt stabilt kring 64,5 år sedan pensionsreformen infördes. För att höja pensionsåldern har det införts en riktålder, som successivt höjer åldern för att ta emot pensionsgrundade inkomster efter hur medellivslängden utvecklas.

Enligt Folksam kommer dock riktålderns effekter på pensionen att bli för små. Allmänna pensionen kommer genom riktåldern bara att öka från nuvarande 45 till 50 procent.

-För att nå löftet om 60 procent i allmän pension måste Sveriges pensionssystem uppgraderas. Att lägga till nya bidrag och hoppas att alla ska jobba tills de är över 70 år är inte rätt väg att gå, skriver Håkan Svärdman.

Folksam har tre förslag för att höja allmänna pensionen till 60 procent av slutlönen:
1. En höjning av både intjänade och framtida pensionsrätter till 18,5 procent från nuvarande 17,21 procent. Det skulle enligt Pensionsmyndighetens beräkningar öka den genomsnittliga pensionen med 7 procent.

2. Inför en gas som fördelar överskottet i inkomstpensionssystemet. Det överskottet är i år på 1 300 miljarder kronor. Om överskottet över balanstalet 1,1 löpande delas ut kommer det att höja pensionen för alla med 6 procent.

3. Modernisera garantipensionen, så att respektavståndet bibehålls.

"Andelen av de äldre som tar emot garantipension, bostadsbidrag och inkomstpensionstillägg har mer än fördubblats från 35 till 74 procent sedan 2020. Det är som Pensionsmyndigheten säger att vårt pensionssystem inte längre vilar på livsinkomstprincipen, utan att vi närmat oss ett folkpensionssystem. Därför måste vi renovera pensionssystemet", säger Håkan Svärdman i rapportens sammanfattning.

(Hans rapport ska diskuteras vid ett seminarium i Almedalen 28 juni)
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907