NYHETSARKIVET
22 jun 2023 16:29
Paula Röttorp lämnar Centrum för Rättvisa innan PPM-målet avgjorts
Organisationen Centrum för Rättvisa, som hade justitieminister Gunnar Strömmer (M) som medgrundare, stämde staten i ett pilotmål i mars 2022.

Privatpersonen Daniel Edencrona ansåg att staten genom bristande kontroll gjort det möjligt för bedragare flytta hans PPM-pengartill Falconfonder, vilket ledde till kännbara förluster för honom och tusentals andra.

Målet förbereds nu i tingsrätten och Justitiekanslern, JK, har lagt ansvaret på Pensionsmyndigheten att försvara statens intressen gentemot Daniel Edencrona.

Nu är det klart att en av de seniora juristerna som drivit målet, Paula Röttorp, sagt upp sig för att bli mer av styrelseproffs och har ersatts av Erik Scherstén.

Det som händer härnäst i målet är att staten ska inkomma med bevisning senast den 30 juni och till hösten ska målet gå till huvudförhandling, är det tänkt.

Om Edencrona skulle vinna målet handlar det i förstone inte om några stora pengar. Han har yrkat på en ersättning på 20 000 kr för att staten misslyckats med att skydda hans egendom från bedrägerier. Detta genom att inte kontrollera oseriösa aktörer från att verka på myndighetens fondtorg.

Men om domstolen slår fast att staten misslyckats med att skydda medborgarnas egendom lär det uppstå en störtvåg av stämningar eller en grupptalan från alla de som blev blåsta på delar av sitt PPM-sparande. Möjligen skulle det även kunna leda att de som förlorade pengar i Allraskandalen anser att även de kan ha något att hämta, genom att stämma staten och då kan det kosta stora summor för staten.

Staten har genom Pensionsmyndighetens jurister hävdat att Pensionsmyndigheten inte haft något uppdrag i lag att kontrollera att fondbolagen till exempel inte hade falska fondbytesblanketter, vilket man hade i Falconfallet.

Det struntar Centrum för Rättvisa i. Det är inte Pensionsmyndigheten man stämt utan staten som i vid mening inte kunnat erbjuda medborgarna ett starkt egendomsskydd, vilket gjort att stora belopp gått upp i rök.

Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907