NYHETSARKIVET
22 jun 2023 16:35
PRO: Försvaga inte statsfinanserna med skattesänkningar – spara till mer bidrag
PRO har nu svarat på regeringens remiss om tänkbara skattesänkningar på arbetsinkomster och pension inför 2024 års budget.

Igår påpekade Skatteverket att man ville veta hur regeringen tänker kring förstärkningar av jobbskatteavdraget för äldre och nämnde då att man i god tid bör vara klar med förändringar och pensionsåldrar, när de förhöjda skiktgränserna fastställs. Detta för att slippa problem á la generation 1957, som sent fick besked om skatteproblematiken och blev arga.

Igår skickade pensionärsorganisationen PRO sitt remissvar där man är orolig för att höjda jobbskatteavdrag, som regeringen funderar över i den remitterade promemorian. Det kan bli dyrt för staten. Enligt promemorian skulle det kunna kosta 8,08 miljarder kr i minskade skatteintäkter under 2024, vilket PRO inte tycker är rätt sätt att hantera pengarna och skriver:

”Vi motsätter oss generellt de omfattande skattesänkningar som föreslås i regeringens promemoria. Vi motsätter oss därför förstärkningen av det ordinarie jobbskatteavdraget. Om förstärkningar av ordinarie jobbskatteavdrag ändå ska genomföras tillstyrker vi att också jobbskatteavdraget för äldre förstärks", skriver PRO.

Sen är PRO tydliga med att man inte vill se ytterligare problem med åldersgränserna som blev fallet när generation 1957 fick reda på att de inte skulle få del av det särskilda grundavdraget 2023 men däremot det höjda jobbskatteavdraget – för dem som jobbar.

”Vi motsätter oss regeringens föreslag att åldersgränsen för att ta del av jobbskatteavdraget för äldre justeras, från att gälla personer som vid årets ingång har fyllt 65 år till att gälla personer som fyllt 66 år. Vi vill påminna om att riksdagens beslut att höja åldersgränsen för att få del av det förhöjda grundavdraget från året en person fyller 66 år till 67 år har fått allvarliga konsekvenser. Detta gäller inte minst årskullen född 1957, där många gick i pension i tron att de skulle få del av en skattenedsättning nästkommande årsskifte men där denna förutsättning ändrades med kort varsel. Det är orimligt att staten betraktar medborgarna som pensionärer i vissa avseenden och som varande i yrkesverksam ålder i andra avseenden. En liknande situation kommer att påverka årskullen 1959 när pensionsåldrarna höjs 2026. Vi motsätter oss fortsatta höjningar av åldersgränser i skattesystemet till dess att de som drabbats av den tidigare höjningen av åldersgränsen för det förhöjda grundavdraget kompenseras”, skriver man och påpekar att det inte borde vara någon skillnad i beskattning av pensioner och arbete, alltså det som kallas pensionärsskatten.

(Nu är ju den politiska intentionen med jobbskatteavdragen för äldre att det ska vara mer lönsamt att jobba högre upp i åldrarna men det är inte en åsikt som PRO delar.)

"Vi vill erinra om att pension är uppskjuten lön och att lön och pension därför borde beskattas på samma sätt. Konstruktionen med ett ordinarie jobbskatteavdrag kompletterat med åldersbundna jobbskatte- och grundavdrag har skapat ett oöverskådligt och för många orättvist skattesystem".

PRO anser vidare att det är fel att personer som får sjukersättning och andra ersättningar från trygghetssystemen inte omfattas av jobbskatteavdrag.

"Det är angeläget att återgå till en ordning där inkomst som huvudregel beskattas lika, oavsett ålder och inkomstslag" skriver PRO i remissvaret som undertecknats av ordförande Åsa Lindestam.
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907