NYHETSARKIVET
18 sep 2023 16:26
Nu stämmer Pensionsmyndigheten SEB på 471 Mkr
I maj 2022 lämnade Pensionsmyndigheten skadeståndskrav till SEB och Swedbank på 470 Mkr respektive 4 miljarder kronor. Kraven bygger på att myndigheten anser att de två bankerna har brustit i sina skyldigheter som förvaringsinstitut för Allras fonder respektive Falcon Funds fonder.

- Att vi nu väljer att stämma SEB, men inte Swedbank, beror på att förhandlingarna med respektive bank befinner sig i olika stadier. Om det blir aktuellt att även stämma Swedbank är därför för tidigt att säga, säger juristen Anna Åkesson, som leder arbetet med myndighetens skadeståndsprocesser för bedrägerierna i Allra och Falcon Funds.

Att skadeståndskravet mot Swedbank är nästan tio gånger högre än mot SEB förklarar hon så här:

-Vi har valt ett maximalistiskt krav mot Swedbank. Dels för att banken var förvaringsinstitut för Falcon Funds under en längre tidsperiod och dels för att spararna i deras fonder gått miste om större belopp på grund av bedrägerierna och sedan krav för att spararna gått miste om avkastning.

Pensionsmyndigheten har tidigare gjort uppskattningen att spararna i Falcon Funds fonder förlorat drygt 1 miljard kronor, medan spararna i Allras fonder förlorade cirka 550 Mkr på grund av bedrägerierna, som huvudpersonerna i båda härvorna dömts till långa fängelsestraff för.

Myndighetens taktik att stämma banker för att de har brustit i sina roller som förvaringsinstitut har fungerat väl hittills. Stämningen mot Bank of Valletta för deras roll som förvaringsinstitut åt Falcon Funds fonder på Malta, ledde till en förlikning som gav Pensionsmyndigheten 340 Mkr. Det var en bra bit från det verkliga värdet av de förlorade pengarna, men ändå ett plåster på blodflödet.

Sedan har myndigheten även stämt schweiziska storbanken UBS på 360 Mkr för att deras dotterbolag var förvaringsinstitut åt Allras fonder i Luxemburg. Den huvudförhandlingen startar i Stockholms tingsrätt i januari 2024 och kommer att bli vägledande för vilken framgång Pensionsmyndigheten kan få mot SEB och Swedbank.

Stämningen bygger på tiden när SEB var förvaringsinstitut åt Gustavia/Allra under 2012.

"Att förvaringsinstitutet verkställer fondbolagets köp- och säljbeslut, medför att förvaringsinstitutet i praktiken utgör det enda externa skyddet i realtid som fondandelsägarna har mot fondbolagets oegentliga/vårdslösa förfoganden över fondmedlen. Förvaringsinstitutet får inte verkställa transaktioner som innebär överträdelser av ovan nämnda skyddslagstiftning. Övriga kontrollfunktioner (revisorer och Finansinspektionen) tar typiskt sett inte del av investeringsbesluten i samband med att de ska verkställas (utan utför granskning i efterhand), varför de inte heller har möjlighet att tillhandahålla motsvarande realtidsskydd. Om ett fondbolag exempelvis skulle önska verkställa ett inköpsbeslut som innebär att värdepapper köps in till betydande överpriser (vare sig det beror på oegentligheter eller bristande kompetens) så är förvaringsinstitutet i praktiken det enda externa skyddet som har möjlighet att uppmärksamma missförhållandet och hindra inköpet."

Just nu är Pensionsmyndigheten annars mest upptagen av hur det går med resningsansökan i Högsta domstolen för Alexander Ernstberger.

Besked om HD beviljar resning lär komma mot slutet av oktober.

Parallellt med detta drivs en pilotprocess i domstol av Centrum för Rättvisa, där privatpersonen Daniel Edencrona stämt svenska staten för att Pensionsmyndigheten inte hindrade fondbyten och på så sätt gjorde att han blev av med premiepensionspengar som han fick flyttade till Falcon Funds.

/ Ola Hellblom

Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907