NYHETSARKIVET
19 sep 2023 14:13
Då ska riksdagen behandla pensions- och försäkringsfrågor i höst
Riksdagen har nu lämnat ut den så kallade propositionsförteckningen som visar när olika lagförslag ska behandlas. Här har vi samlat de proppar som rör pensions- och försäkringsfrågor under höstriksdagen:

26 september: Ändrade belopp i euro i försäkringsrörelselagen, FRL. Genom ändringarna höjs de olika beloppen för undantag från till exempel lagens tillämpningsområde, definitionen av stora risker och bestämmelserna om garantibelopp.Ändringarna görs för att Europeiska kommissionen har reviderat motsvarande belopp i det EU-rättsliga regelverket på försäkringsområdet.

26 september: Nya bestämmelser om hur Sjunde AP-fonden ska lämna hållbarhetsinformation

3 oktober: Vissa förslag om sänkt skatt på arbetsinkomster och pension

5 oktober: Teknisk översyn av vissa nedsättningar av socialavgifterna.(Nä, handlar inte om 57:or).

19 oktober: Tilläggsskatt för företag i stora koncerner, där Skandia och Folksam lobbat in undantag för ömsesidiga bolag för att undgå beskattning av spararnas sparkapital.

Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907