NYHETSARKIVET
19 sep 2023 14:16
Nordnet lobbar för att få fortsätta att ta emot provisioner
Nordnet har varit på besök i regeringskansliet för att informera regeringen om vilka konsekvenser ett provisionsförbud kan få för betydelse den svenska sparmarknaden och förstås då även Nordnet.

Som vi berättat tidigare utarbetar men inom EU ett förslag kallat RIS, Retail Investment Strategy, som syftar till att göra det tydligare vad distributörer behöver göra för att addera mervärde för kunderna för att de bistår med olika tjänster, typ rådgivning för att motivera till exempel en provision.

För att en förmedlare i framtiden ska kunna få betalt i form av provision att förmedlaren ger råd och andra tjänster som ska innebära att kunden får något mervärde, det som kallas för enhanced quality. Exakt vad det ska bestå i är en diskussionsfråga, men det kan innebära att kunderna ska få något utöver ett rent köp av fondandelar.

Men, de som inte erbjuder några råd utan bara köper eller säljer fondandelar, så kallad ”execution only”, så kan det bli provisionsförbud. Då handlar det om att bolag som Nordnet eller Avanza inte som hittills kan ta betalt genom att få halva fondavgiften i provision från fondbolaget.

De båda har ju annars gjort en stor sak av att de är billiga i och med att de hävdar att de inte har några avgifter, för till exempel försäkringsskydd, administration, depåhantering.

Nu har de förstås kostnader för detta, men det är inget som kunden ser att hen får betala för. De täcks ju av den provision som fondbolaget lämnar för att kunderna köper fondandelar och betalar löpande avgifter på kapitalet.

Det är lite av bakgrunden till varför Nordnet nu är intresserade av att belysa frågan för tjänstemännen i regeringskansliet. Detta för att de ska förstå bättre vad som skulle hända om det kommande EU-direktivet skulle landa i ett totalt provisionsförbud.

Pensionsnyheterna har tagit del av ett presentationsmaterial som Nordnet föredrog i regeringskansliet där man varnar för att det skulle bli dyrare för kunderna om ett provisionsförbud skulle bli verklighet.

Här läser vi till exempel att det är resurskrävande att tillhandahålla ett stort fondutbud och om förbudet skulle bli verklighet skulle utbudet minska. De som tillhandahåller plattformen skulle dessutom i större utsträckning börja erbjuda egna fonder, snarare än att ha öppna fondtorg.

Nordnet skriver i en Powerpoint bland annat:

• Att tillhandahålla ett stort utbud av fonder är resurskrävande och är redan idag en utmaning. Ett provisionsförbud bidrar ytterligare till denna utmaning och riskerar att minska fondutbudet.

• Nordnet Fonders eget utbud kommer att öka oavsett ett provisionsförbud men troligen i snabbare takt pga ett sådant förbud.

• Det riskerar att bli komplext för slutkunden, eftersom det är fler avgifter att hålla reda på. Av erfarenhet från Norge så får kunden svårare att förstå sina avgifter.

• Vid ett provisionsförbud kommer sannolikt marknaden gå mot att distribuera sina egna fonder i första hand och begränsa utbudet av externa alternativ.

• Mindre fondbolag kommer ha det tufft att konkurrera i andra kanaler än egen distribution.

• Indexfonder med låg avgift idag kommer tillsammans med en plattformsavgift sannolikt bli dyrare för slutkund.

• Det kan också bli svårare för kunden att flytta sitt fondinnehav mellan olika leverantörer på grund av ett utökat antal andelsklasser, skriver Nordnet i en sammanfattning.

Det är lätt att förstå oron från Nordnet, även om de redan idag har gjort erfarenheter från Danmark och Norge där liknande regler införts. Men om man nu förbjuds att ta emot provisioner från fondbolagen, så måste man hitta på sätt att få ihop affären.

I dagsläget går ju i storleksordningen hälften av de fondavgifter som kunderna betalar i kickback till Nordnet och för den delen även Avanza. De intäkterna skulle då försvinna, vilket av lätt insedda skäl skulle bli en svår omställning för bolag som ägnar sig åt execution only.

I dagsläget är det ju lätt att låta kunderna få del av tjänsterna "gratis" i och med att de inte syns. Blir det förbud måste man istället debitera kunderna avgifter för till exempel försäkringsskydd, fondadministration och distribution.

I presentationen som Nordnet lämnat talar man om att kunder som sparar i indexfonder med låga avgifter (och låg provision) skulle kunna drabbas av ett påslag med 9 baspunkter, 0,09 procent, i en plattformsavgift. Kanske inte någon direkt indexdödare om det blir verklighet.

Det är lätt att förstå varför Nordnet nu vill förklara situationen för lagstiftaren. Men ännu finns inget färdigt förslag att ta ställning till från EU.
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907