NYHETSARKIVET
20 sep 2023 14:12
Alla pensionärer får två miljarder i skattesänkningar – 57:orna får 3,2 mdr
Det mesta i regeringens olika budgetsatsningar har redan presenterats för att nå maximal effekt medialt.

Nu är det dock klart att den missnöjda generationen födda 1957 kommer att få kompensation för att de under 2023 inte fått ta del av det förhöjda grundavdraget. Detta för att "värna legitimiteten" i systemet.

"För att värna legitimiteten i dagens pensionssystem kommer regeringen också att föreslå en kompensation till personer födda 1957 på grund av justerad åldersgräns för rätt att ta del av förhöjt grundavdrag. För att undvika samma situation för personer födda 1959 kommer regeringen även att föreslå att ikraftträdandet av en höjd åldersgräns till 67 år för rätt till det förhöjda grundavdraget senareläggs med ett år, till den 1 januari 2027."

Det här innebär att de drygt 110 000 57:or får 3,2 miljarder kr i kompensation. Alla andra pensionärer får tillsammans dela på 2 miljarder kr. Det ger i snitt knappt 200 kr i månaden i skattesänkning.

En present till landets jobbonärer hittar vi också i följande formulering:

"Regeringen kommer också att föreslå att jobbskatteavdraget för äldre ska indexeras. Beräkningen av jobbskatteavdragets storlek för äldre kommer därmed att utgå från arbetsinkomsterna och prisbasbeloppet."

Grattis jobbonärer...

Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907