NYHETSARKIVET
20 sep 2023 14:05
Ömsesidiga livbolag toppar listan för tjänstepensionsföretag
Alecta har under det senaste året utmärkt sig för att förlora 20 miljarder kronor på tre amerikanska bankinvesteringar och troligen lika mycket på investeringen i det norska bostadsfastighetsbolaget Heimstaden. Men jämför man livbolagens lönsamhet över de senaste tio åren är Alecta ohotad etta.

Det är inte så konstigt eftersom Alecta har den klart största placeringsportföljen på 1 200 miljarder kronor. 10 procents årlig avkastning på den portföljen ger 120 miljarder. Bara under 2021, som var ett fantastiskt börsår, tjänade Alecta knappt 210 miljarder efter skatt.

Svensk Försäkring publicerade idag årsrapporter för tjänstepensionsföretag och livförsäkringsbolag för 2021. Då såg toppen av lönsamhetsligan ut så här:

1. Alecta (209,8 mdr)
2. Skandia Liv (100,4 mdr)
3. AMF Pension (99,9 mdr)
4. Folksam Tjänstepension (42,8 mdr)
5. SEB Trygg Liv Gamla (33,6 mdr)

Det är samtliga ömsesidigt drivna livbolag, varav de fyra första är renodlade tjänstepensionsföretag. Svensk Försäkrings sammanställning visar att de livbolag som ombildats till tjänstepensionsföretag redovisade samlade vinster på 394,7 miljarder för 2021, medan livförsäkringsbolagen bara hade 187 miljarder i samlade vinster samma år.

Tjänstepensionsbolagen hade också betydligt högre premieintäkter i egen räkning på 101,5 miljarder jämfört med 64,4 miljarder för livförsäkringsbolagen. Däremot hade de senare väsentligt högre driftskostnader på totalt 13,76 miljarder jämfört med 2 miljarder i driftskostnader för tjänstepensionsföretagen för 2021.

Orsaken till de stora skillnaderna i redovisad lönsamhet är att ömsesidigt drivna livbolag ägs av kunderna och då redovisas hela vinsten, medan vinstdrivande livbolag inte redovisar verkliga resultat eftersom huvuddelen av vinsten från deras kapitalförvaltning hamnar hos ägarna. Det kan tydligt illustreras i resultatutvecklingen i de största livbolagen över de senaste tio åren.

Resultat i ömsesidiga livbolag 2013-2022 (mdr kr)
1. Alecta (477,2)
2. AMF Pension (330,4)
3. Skandia (253,3)
4. Folksam (169)
5. SEB (126)
6. Länsförsäkringar Liv (37,5)
Summa: 1 356 miljarder

Resultat i vinstdrivande livbolag 2013-2022 (mdr kr)
1. Swedbank Försäkring (9,48)
2. Handelsbanken Liv (8,34)
3. Nordea Liv (6,17)
4. SPP (4,67)
5. Avanza (2,1)
6. Futur Pension (0,45)
Summa: 31,2 miljarder

Dessa 12 livbolag hade 90 procent av de samlade premieintäkterna under den senaste tioårsperioden.

/ Ola Hellblom
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907