NYHETSARKIVET
21 sep 2023 16:28
Regeringen jämnar vägen för nya utbetalningsmyndigheten med ny lagstiftning
Idag la regeringen genom äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) fram en lagrådsremiss med namnet ”En ny dataskyddsreglering på socialförsäkringsområdet”.

De myndigheter som berörs är Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten som ska få det lättare att byta uppgifter med varandra elektroniskt.

Det här är bland annat tänkt att göra det lättare att kontrollera att utbetalningar från de respektive myndigheterna och minska antalet felaktiga utbetalningar från socialförsäkringssystemen.

Den lagstiftning som nu föreslås kommer att göra det lättare för den nya Utbetalningsmyndigheten att hålla koll på att individer inte har utbetalningar från olika håll utan att de samordnas. Detta ska ske genom att man för utbetalningar ska använda sig av ett särskilt transaktionskonto.

I lagrådsremissen som presenterades idag föreslår regeringen att de nuvarande reglerna som hindrar utlämnande av personuppgifter i elektronisk form slopas.

I lagrådsremissen föreslås också att uttrycket "socialförsäkringsdatabasen" ska utmönstras ur lagstiftningen och att sökbegränsningar (av olika personer och uppgifter) ska utgå från syftet med sökningen i stället för från otillåtna sökbegrepp. Ändamålet med sökningarna ska i och med lagändringarna alltså helga medlen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 februari 2024. Den nya utbetalningsmyndigheten kommer att påbörja sin uppbyggnad med start den 1 januari 2024. Som det är nu förbereds starten av utredningen som lämnade förslaget om inrättandet av myndigheten.

Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907