NYHETSARKIVET
21 sep 2023 16:34
Färre väntas göra omval hos Collectum efter upphandlingen
I månadsskiftet september – oktober går respiten ut för de kunder som vill byta försäkringsgivare efter Collectums upphandling.

Att döma av intresset hittills ser det dock ut som att det blir fler som väljer sofflocket jämfört med hur det var förra gången.

- Jag har en känsla av att vi får in färre anmälningar om byten den här gången. Tidigare har det handlat om att omkring 60 procent av dem som får brev från oss gör ett aktivt val när det gäller det nya utbudet. Nu ser det ut som att vi kommer att hamna omkring 50 procent, även om det än så länge är en gissning utifrån den aktivtet vi sett hittills, säger Tomas Carlsson, Pensionsexpert på Collectum till Pensionsnyheterna.

I årets upphandling är det två bolag som har all anledning att försöka få sina kunder att agera. AMF Fondförsäkring och SEB. De var redan ute i förra omgången för fem år sedan och är inte med i den här vändan heller. Det gör att de kunder som haft dem valda tidigare kommer att få sina pengar flyttade till Alecta Optimal, som fortfarande är ickevalsalternativ.

Båda bolagen har nu bara en knapp vecka på sig att hindra den utvecklingen genom att förmå kunderna att flytta till trad, om de vill vara kvar i sina tidigare valda bolag. Både SEB och AMF har ju sina respektive tradbolag att hänvisa till.

Med hänsyn till hur låga avgifterna nu blivit är det dock svårt för bolagen att motivera några stora marknadsföringsåtgärder för att rädda kvar pengar i Collectumsystemet. Det kan för övrigt vara en anledning till att kunderna förefaller mindre benägna att välja om efter det att deras bolag plockats bort som valbara alternativ.

Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907