NYHETSARKIVET
17 nov 2023 15:24
Fullsatt på Min Pensions första seminarium med nya chefen
Ett hundratal personer deltog på seminariet om pensioner som Min Pension anordnade den 16 november.

Intentionen var att mest fokusera på vilken information som pensionsspararna behöver. Men mycket kom att handla om respektavstånd och pensionssystemet som helhet.

Min Pensions nytillträdde vd, Cecilia Rosendahl Lavén, konstaterade med glädje att det fanns representanter från i stort sett alla Min Pensions-anslutna pensionsbolag, totalt ett 30-tal.

– Det är tack vare er vi kan utveckla oss, sa vd:n som nu arbetat i drygt två veckor.

Hon berättade att Minpension.se och Pensionsmyndigheten tillsammans kommer att samarbeta om att göra tjänsten uttagsplaneraren bättre, och två programpunkter behandlade utformningen och planerna för framtidens uttagsplanerare.

Flera inbjudna talare passade dock på att ta upp aktuella och brännande frågor om pensionsystemet. På temat "Hur kommer pensionsspararna agera med stigande pensionsåldrar?" tog Ole Settergren, Pensionsmyndighetens analyschef, till orda.

Han berättade att medelpensioneringsåldern faktiskt sjönk något under 2022, men att denna medelsiffra dolde större beteendeförändringar som skett i botten och toppen av listan. Fler tar ut sin allmänna pension tidigt, och fler tar ut den sent.

– Att gå vid 65 dominerar, men det dominerar mycket mindre än tidigare. Den viktigaste åldern som kommer att påverka pensionsbeteendet kommer att vara riktåldern. Att socialförsäkringarna för yrkesverksamma upphör ett år efter riktåldern kommer också påverka beteendet, konstaterade han.

– Förändringarna av åldrarna kommer att ha stor påverkan på många saker. En del är att medelpensioneringsåldern kommer att öka automatiskt, sa Ole Settergren.

En av hans siffror som stack ut var att det i dag är hela 70 procent av pensionärerna som får utbetalningar av något av de skattefinansierade grundskydden.

– Detta har ju ändrat pensionssystemet. Om man inkluderar bostadstillägg, men det kan man diskutera om man ska göra, talar vi om 100-procentiga marginalskatteeffekter. Det har skett dramatiska förändringar av hur pensionssystemet fungerar.

Dagens moderator, Dan Adolphson Björck, Min Pensions pensionsekonom, frågade vad det betyder för informationsarbetet att det finns sju olika statliga förmåner som skulle kunna betalas ut till en pensionär.

– Det är riktigt…riktigt… svårt, svarade Ole Settergren kort.

En inbjuden talare, som reagerade med emfas på den senaste tidens krympande respektavstånd, var SEB:s tidigare privatekonom Jens Magnusson, som sedan 2021 är bankens chefsekonom.

Efter att ha gått igenom politiska och ekonomiska risker för Sverige och jämförbara länder, slog han fast att det största hotet mot pensionerna just nu inte är finansiella och geopolitiska hot, även om det såklart finns sådana negativa signaler. Nej, det är snarare politikens hantering av pensionssystemet, menade han.

– Man borde erkänna att det spårat ur. Det är ett oöverskådligt lapptäcke och det är ett större problem än de ekonomiska hoten.

Statssekreterare Anna Pettersson Westerberg (M) hade tidigare under seminariedagen lagt fram en positiv bild av hur pensionsgruppen hanterat pensionssystemet. Jens Magnusson menade dock att ett antal politiska beslut tagits som gått i fel riktning och som försämrat systemets egenskaper och logik.

- Hanteringen av pensionerna under den pågående perioden av hög inflation belyser problemen väl, sa han.

Redan mycket hoptryckta ersättningsnivåer trycktes ihop ännu mer när garantitillägget lades grundtryggheten, trots att Garantipensionen genom sin indexering redan fullt ut kompenserar för den högre inflationen. Genom att överkompensera i garantidelarna, samtidigt som ingen kompensation sker i de inkomstrelaterade delarna, försämras den redan svaga kopplingen till arbete och livsinkomst ytterligare, förklarade han.

– Jag tycker det är ganska bisarrt. Det finns inga kopplingar till hur det var tänkt att fungera. Nu har man skapat 100-procentiga marginaleffekter för alla som tjänar upp till 125 procent av medianinkomsten. Gör man så med systemet har man ett grundtrygghetssystem. Det kan man så klart argumentera för, men man ska inte låtsas att det är ett system för inkomstersättning. Pensionsmyndigheten har visserligen försökt påverka detta och man har flaggat för det, men inte heller myndigheten går fri från ansvar, då man till exempel inte tydligt avstyrkt förslagen i sina remissvar, sa Magnusson.

/ Rickard Jakbo
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907