NYHETSARKIVET
12 dec 2023 14:25
Oönskade konsekvenser av höjd garantipension
Personer som på grund av olika typer av fysiska eller psykiska handikapp kan få hjälp med sin ekonomi med hjälp av gode män eller förvaltare. Som förvaltare uppbär man ett arvode från sin huvudman, ett arvode som kommunen står för, om huvudmannen har låg inkomst och saknar tillgångar.

När garantipensionen höjdes kom många huvudmän (alltså de som får hjälpen) att hamna över brytpunkten, vilket gör att de nu själva ska betala arvodet till förvaltaren.

Det har uppmärksammats av riksdagsledamoten Åsa Eriksson (S) som menar att den höjda garantipensionen kan resultera i att den hjälpberättigade får mindre pengar kvar i plånboken efter garantipensionshöjningen, än vad man hade tidigare. Och nu vill hon ha besked av Finansminister Elisabeth Svantesson (M) på en skriftlig fråga i riksdagen som hon formulerar så här:

"Det innebär att ekonomiskt utsatta personer som uppbär garantipension får mindre pengar att röra sig med efter höjningen, trots att avsikten från riksdagen varit den motsatta. Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till finansminister Elisabeth Svantesson: Avser ministern att inom sitt ansvarsområde göra något för att komma till rätta med den ovan nämnda situationen för ekonomiskt utsatta personer?"

Nu blir det inte Elisabeth Svantesson som tar frågan, utan istället äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M), som enligt riksdagen ska sprida ljus över frågan på luciadagen, imorgon.

Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907