NYHETSARKIVET
12 dec 2023 14:27
Skatteverket beslutar om din pension - inte Pensionsmyndigheten
Den som lever i villfarelsen att det är Pensionsmyndigheten som beslutar om din pension får tänka om.

Det är Skatteverket som gör detta genom att varje år besluta om vilken pensionsgrundande inkomst (PGI) personer har. Pensionsmyndigheten överför sedan PGI till pensionsrätter för alla. Men nu har Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) upptäckt att det finns många fel i de PGI-uppgifter Skatteverket levererar till Pensionsmyndigheten.

Felen uppstår huvudsakligen i den månadsvisa rapporteringen från Försäkringskassan och a-kassorna till Skatteverket. Om kassorna upptäcker felaktiga utbetalningar och kräver tillbaka pengar, ska dessa återkrav också rapporteras till Skatteverket.

Men om Skatteverket redan beslutat om en persons PGI för ett år, så ändras inte detta beslut i efterhand även om det inkommit uppgifter om återkrav från kassorna för det inkomståret. Det sker bara om en person själv begär omprövning. Och under perioden 2012-2019 behövde inte kassorna lämna uppgifter om felaktiga utbetalningar och återkrav till Skatteverket.

Kassorna återkräver varje år flera hundra miljoner kronor i felaktiga utbetalningar. Men om den rapporteringen kommer in efter det att Skatteverket fastställt skatt och PGI för det aktuella inkomståret, så ändrar inte Skatteverket skatt eller PGI på grund av dessa återkrav.

Det innebär också att Pensionsmyndigheten i många fall får felaktiga PGI-uppgifter, men Pensionsmyndigheten kan inte kontrollera att Skatteverket har beräknat PGI korrekt.

Dessa systematiska och ganska omfattande fel vid fastställande av pensionsgrundande inkomst (PGI) leder ISF till följande slutsats:

"ISF rekommenderar regeringen att se över behovet av förändringar. Det kan vara nödvändigt att ändra regelverket för att se till att felaktiga utbetalningar inte ligger till grund för PGI, eller för vilken pension en person i slutändan får".

/ Ola Hellblom
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907