NYHETSARKIVET
13 dec 2023 15:57
Svensk ekonomi i recession enligt SCB
Även om BNP-indikatorn för oktober visade en uppgång befinner sig svensk ekonomi i recession. Den höga inflationen och de höga räntorna bidrar till att hålla ner konsumtionen och bostadsinvesteringarna. Det framgår av en artikel i SCB:s tidskrift Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv.

#Nedgången i bostadsinvesteringarna under tredje kvartalet 2023 är den största sedan 1990-talskrisen," konstaterar Jenny Lunneborg, nationalekonom på SCB, i artikeln.

SCB:s så kallade konjunkturklocka visar att den svenska ekonomin befinner sig under sin långsiktiga trend. Det betyder att läget är svagare än normalt. Merparten av indikatorerna befinner sig ännu i recessionsfasen och tio av tretton indikatorer är under sin långsiktiga trend.

En ljuspunkt är att den svenska arbetsmarknaden, trots ekonomisk avmattning och svagt konjunkturläge visat sig vara motståndskraftig. Arbetslösheten har fortsatt att minska under 2023, men ökar nu bland vissa grupper. I augusti och september var den relativa arbetslösheten för inrikes födda högre än under samma månader i fjol. För utrikes födda var arbetslösheten fortfarande lägre än för ett år sedan.

Den svenska arbetsmarknaden är inne i en avmattningsfas, men bilden är splittrad. Industrin i norr går som tåget och anställer och driver sysselsättningstillväxten medan flera regioner i södra Sverige bromsar in och arbetsmarknaden befinner sig där istället i en recessionsfas, sammanfattar SCB.
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907