NYHETSARKIVET
13 dec 2023 16:04
Regeringen frågar britterna om provisionsförbud
Just nu förhandlas det kommande EU-direktivet i rådet och de olika medlemsländerna håller på att skapa sig en position, för hur man ska ställa sig i olika frågor i anslutning till kommissionens, av många, kritiserade förslag.

Den frågan som kanske tilldragit sig störst intresse i Sverige handlar om att plattformar som till exempel Nordnets och Avanzas som distribuerar fonder utan rådgivning. Dessa så kallade non execution services skulle enligt kommissionens förslag förbjudas att ta emot kickbacks från fondbolagen. Det skulle tvinga många distributörer att ändra sina affärsmodeller och därmed börja tillämpa till exempel plattformsavgifter för att finansiera sin verksamhet.

Carl Sehlin, kansliråd på Finansdepartementet, har därför vänt sig till Storbritannien för att få reda på hur britterna gjorde när de införde provisionsförbud och på vilka sätt man förhindrar att reglerna kringgås.

I ett brev till FCA, Financial Conduct Authority, som Pensionsnyyheterna snappat upp, skriver han så här:

"Enligt mina anteckningar från vårt samtal i februari nämnde du också att det finns restriktioner för korssubventionering mellan olika enheter i en grupp, för att förhindra kringgående av restriktionerna för incitament. Är detta rätt? Om så är fallet, kan du berätta för mig inom vilket lagstiftningsområde (värdepappersmarknader, skatter, finansiell rapportering) sådana bestämmelser finns och var jag kan få tillgång till relevant(a) rättsakter?"

Nu har han fått svar från den brittiska myndighetens Joseph Pritchard som skriver:

"Ja, vi har restriktioner för korssubventionering för finansiell rådgivning mellan olika enheter i en grupp. De sattes på plats för att jämna ut konkurrensvillkor mellan oberoende finansiella rådgivare och vertikalt integrerade företag när det ursprungliga förbudet mot provisionsbetalningar fastställdes genom Retail Distribution Review.

Reglerna som rör detta finns i vår handbok – särskilt i detta avsnitt under rubriken "Krav på ett företag som ger en personlig rekommendation med avseende på sin egen detaljhandel med investeringsprodukter eller P2P-avtal".

Resten av det kapitlet ger den andra detaljen om bestämmelserna för rådgivaravgifter och ersättningar, inklusive rubrikförbudet provisionsbetalningar.

Nu återstår det att se vilken väg regeringen väljer när RIS, Retail Investment Strategy förhandlas.

Som vi skrivit tidigare finns det flera medlemsländer som inte vill tvinga fram provisionsförbud på deras respektive marknader och alltså inte vill ha en situation som den som råder i Storbritannien, Nederländerna och Danmark, utan vill fortsätta att arvodera distributörer genom provisioner.

Och i Sverige har såväl Svensk Försäkring som förmedlarorganisationen SFM protesterat mot skrivningarna i EU-kommissionens förslag. Men vem blir det som regeringen väljer att lyssna på?
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907