NYHETSARKIVET
14 dec 2023 16:53
Här är de fyra frågorna som ställdes i SCB:s undersökning om nöjdheten med livet
Undersökningen ovan har gjorts på personer som är äldre än 16 år. De tillfrågade har fått möjlighet att svara på undersökares fråga endera via telefon eller webbenkäter.

I och med att datainsamlingen tidigare endast skett via telefonintervjuer blir resultatet inte jämförbart med tidigare gjorda undersökningar,skriver SCB.

1. På en skala från 0 till 10, hur nöjd är du på det hela taget med ditt liv nuförtiden?
2. På en skala mellan 0 och 10, hur nöjd är du på det hela taget med dina relationer med familj, vänner, grannar och andra människor du känner?
3. På en skala från 0 till 10, i vilken utsträckning litar du i allmänhet på människor du inte känner?

Saxat ur SCB:s rapport Välbefinnande 2022.
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907