NYHETSARKIVET
14 dec 2023 16:54
Äldre mer nöjda med livet än yngre enligt SCB
Äldre är mer nöjda med livet än yngre personer. Mer nöjda med sin ekonomiska situation, mer nöjda med sina sociala relationer och har större tillit till människor de inte känner.

I SCB:s undersökning av levnadsförhållanden (ULF) 2022 visar sig både åldersgrupperna 65–74 år och 75–84 år vara mer nöjda med livet än åldersgruppen 25–34 år.

Personer 65–74 år skattar sin egen nöjdhet med livet till i genomsnitt 7,7, på en tiogradig skala.

Yngre personer, 25–34 år, skattar nöjdheten med livet 7,3, räknat som genomsnitt. För hela befolkningen 16 år och äldre är den genomsnittliga nöjdheten 7,5. Ingen skillnad mellan kvinnor och män.

Nöjdheten med relationerna till familj, vänner och grannar är något högre för kvinnor än för män: 8,4 jämfört med 8,2. Den är högre bland äldre än bland yngre: 9,0 bland personer 75–84 år och 7,9 i åldersgruppen 25–34 år.

Tilliten till människor man inte känner är lägst i åldersgruppen 16–24 år, med ett genomsnittsvärde på 4,9.

Detta stiger successivt med åldern och kulminerar efter 40-årsåldern med värden runt 6 i åldersgrupperna däröver. Tilliten till andra människor är lägst bland arbetslösa personer som snittar 4,4 i den disciplinen.

Egna företagare och höginkomsttagare hör till de grupper som är genomsnittligt mest nöjda med livet, med värdena 8,0 respektive 7,9 i den femtedel av befolkningen som har de högsta disponibla inkomsterna.

Resultatet kan väl sammanfattas med den gamla Revykupletten som Ernst Rolf sjöng: "Bättre och bättre dag för dag."
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907