NYHETSARKIVET
14 dec 2023 17:01
Småspararguiden gräver i region Västerbottens affärer
Som Pensionsnyheterna berättat tidigare resulterade omläggningen av region Västerbottens kapitalförvaltning till en polisanmälan som nu utreds av polisens antikorruptionsenhet.

Småspararguidens Patrik Siegbahn har grävt ordentligt i härvan och kan konstatera att finansstrategen som rekryterades från Pensionsmyndigheten, placerat delar av regionens förvaltningsportfölj i två nystartade fonder.

Dessa fonder förvaltades av personer som hen tidigare jobbat tillsammans med under en period då han jobbade på fondbolaget Independent, som hade fonder som fanns med i utbudet på Pensionsmyndighetens fondtorg.

De fonder som fick nya pengar från region Västerbotten blev under maj 2022
Sverigefonden Kavaljer Quality Focus, årlig avgift 1,08% och 545 Mkr i globalfonden Kavaljer Investmentbolagsfond, årlig avgift 0,55 procent.

Det är betydligt högre avgifter än de som den tidigare förvaltaren Söderberg & Partners försåg regionen med, men eftersom den portföljen, enligt regionen, inte lyckats med förvaltningen valde man att plocka bort Söderberg & Partners och valde istället att bygga upp sin egna förvaltningskompetens.

Det var ett skäl till varför man rekryterade den nya finansstrategen som nu fått sparken och fått en halv miljon kr i avgångsvederlag. Innan det hann ha ge råd om att allokera kapital till fonder i fondbolaget Kavaljer.

"Kavaljer är fondbolag som vid tillfället förvaltade cirka 250 Mkr respektive 600 Mkr i sina två fonder som hade ett par år på nacken. I fondvärlden korta perioder och småpotatis. Regionens investeringar nästan fördubblade sitt förvaltade kapital i ett slag. Att investera stora belopp i små fonder är riskabelt eftersom andra andelsägares in- och utträden kan driva upp transaktionskostnader", skriver Småspararguidens Patrick Siegbahn, i en artikel som är ett samarbete med Affärsvärlden.

Det faktum att finansstrategen förespråkade investeringar i sina tidigare kompisars fonder, ledde inte till att någon utredning om jäv inleddes. Regionen saknade även en compliance funktion som skulle kunnat larma.

En extern rådgivare i bolaget Fondly engagerades också. Denne hade tidigare jobbat med bolaget PPM-doktorn och var en av de (många) konsulter som mot betalning skulle bistå PPM-sparare med råd om placering av PPM-pengar, i PPM:s barndom.

"Han har under perioden haft flera engagemang i Independent fonder. Koncernens fonder har varit köpstoppade och granskade av både Pensionsmyndigheten och Finansinspektionen för att ha lurat spararna på miljonbelopp genom att runda Pensionsmyndighetens avgiftstak och sällar sig enligt myndigheten till kategorin ”olämpliga aktörer”. Rådgivaren har förvaltat fonden Independent Investmentbolag som senare överläts till Kavaljer”, skriver Småspararguiden.

"För att säkerställa kontinuitet i förvaltningen erbjöd vi (rådgivaren) att, under en begränsad tid till juni 2021, vara med i en investeringskommitté. Det var det ansvarsfulla valet för att värna om andelsägarnas intressen”, skriver Kavaljers VD Peter Lindvall i ett mejl till Småspararguiden.

Allt det här kokar ned till att åklagarmyndigheten nu tittar närmare på vad som egentligen hänt när man började lägga om den 5,5 miljarder kr stora portföljen som ska finansiera pensioner till tidigare anställda i regionen.

Målet med förvaltningen är att man genom att förvalta i egen regi ska skapa högre avkastning och därmed komma billigare undan, än om man valt att trygga de förmånsbestämda pensionerna i försäkring.

Exakt hur allt gått till är nu upp till polis och åklagare att utreda. Att de inblandade skott sig själva på något otillbörligt sätt är inget som bevisas av Småspararguidens grävande.

"Vi kommenterar inte våra affärsförbindelser eller kunder på grund av sekretesskäl", svarar Kavaljers vd på frågan om de kände till jävsituationen eller om Kavaljer betalat ersättningar till tjänstemannen, rådgivaren eller något av deras respektive bolag.

Och Arne Fors, åklagare vid Riksenheten mot korruption, har ännu inte någon misstänkt för brotten tagande av muta, givande av muta eller trolöshet mot huvudman som han har rubricerat den (eventuella) brottsrubriceringen.

Hela artikeln kan läsas på bloggen på www.smaspararguiden.se.
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907