NYHETSARKIVET
14 dec 2023 17:09
Skandia köper hälsoobligation av region Uppsala för 80 miljoner kr
Region Uppsala ger ut en ny hälsoobligation, för en preventiv vårdinsats mot högt blodtryck. Skandia finansierar ensamt hälsoobligationen med 80 miljoner kronor. 15 000 individer ska screenas under tre år. Projektet beräknas ge stora kostnadsbesparingar, rädda liv och undvika allvarliga sjukdomar.

"Vi på Skandia är glada att tillsammans med Region Uppsala och SEB visa vägen för hur problem kan lösas med hjälp av gott samarbete och innovation. Vår ambition att uppnå både betydande samhällsvinster och god avkastning för våra sparare", säger Lars-Göran Orrevall, chef för Skandias kapitalförvaltning.

Satsningen, tillsammans med Region Uppsala och SEB, löper under fem års tid. Det förväntade utfallet är att 9 000 behandlingar kan initieras. Insatsen genomförs separat från den ordinarie vården och finansieras med externa medel. Efter fem år förväntas insamlade data kunna peka på hur väl insatsen faller ut. Förhoppningen är stora hälsovinster och en stor ekonomisk besparing.

"Vi söker aktivt investeringar och vill leda marknaden till än flera lösningsinvesteringar som gör skillnad. Hälsoobligationen är ett gott exempel på ett innovativt samarbete mellan offentlig sektor och pensionskapital där våra ca 1.5 miljoner sparare bidrar till en hållbar utveckling, räddar liv och samtidigt får avkastning på sina pengar", säger Alexander Onica, chef för Ränte- och Valutaförvaltningen på Skandia.

Det totala antalet undvikta hjärtkärlhändelser, tänk stroke, i insatsen över tio år beräknas kunna uppgå till drygt 650 stycken.

Varje sådan hjärtkärlhändelse har en uppskattad kostnad för Region Uppsala om 250 000 kronor. Beräkningen utgår från en genomsnittlig nuvärdeskostnad för nyinsjuknande i stroke.

Kostnadsposter som omfattas i Region Uppsalas beräkning är slutenvård och ambulans samt öppenvård och prevention. Den senare posten omfattar även läkemedelskostnader.

Om målen om 9 000 initierade behandlingar med 80 procents behandlingsföljsamhet nås, skapas en besparingspotential om cirka 160 miljoner kronor under 10 år. I detta fall får Skandia tillbaka hela det investerade beloppet samt en årlig ränta på 5,4 procent.

Samtidigt har Region Uppsala skapat besparingar som är drygt 50 procent högre än vad insatsen och finansiella avgifter kostat.

I avkastningsmodellen begränsas uppsidan i avkastningen av ett tak, om regionen sparar in 200 miljoner kr eller mer på insatsen. Vid taket uppgår den totala, årliga avkastningen till 7,1 procent. Vid denna nivå har Region Uppsala skapat besparingar som är 80 procent högre än vad insatsen och finansiella avgifter kostat.

På samma sätt begränsas nedsidan i avkastningsmodellen av ett golv, vilket nås vid en beräknad kostnadsbesparing för regionen på 80 miljoner kronor. Vid golvet uppgår den utfallsbaserade, årliga avkastningen till -1,9 procent. Det motsvarar att räntan helt uteblir samt att endast 91 procent av investerat belopp återbetalas.

Det är alltså den risk som Skandia tar för sina sparares räkning. Om kostnadsbesparingen faller utanför golvet/taket tillfaller hela det under-/överskjutande utfallet Region Uppsala.

Inga utbetalningar sker under obligationens löptid utan återbetalning av det nominella beloppet, den normala räntan samt den utfallsbaserade avkastningen (positiv eller negativ) sker vid förfall det vill säga efter fem år.

För regionerna som för närvarande är hårt pressade av höga kostnader, inte minst beroende av det nya och dyrare tjänstepensionsavtalet AKAP-KR, blir det här en modell där man med externt kapital kan satsa på vårdprevention utan att tulla på skattepengarna ifrån dem som bor och betalar skatt i regionen.
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907