NYHETSARKIVET
1 feb 2024 14:28
Ännu ett offer för fonddöden på premiepensionens fondtorg
Pensionsmyndigheten meddelar att fonden Carnegie Corporate Bond A är inte längre valbar på fondtorget. Detta på begäran av FundRock Management Company S.A som lämnat in en begäran om att fonden ska avregistreras från fondtorget.

Fonden har en förmögenhet på 9 097 mkr enligt Pensionsmyndigheten. Den del av fondens kapital som finns hos Pensionsmyndigheten, 273 mkr, kommer nu att överföras till ickevalsalternativet AP 7 SÅFA.

Pensionsspararna kommer att informeras om att fonden plockas bort under vecka fem. Den som vill undvika att PPM-pengarna hamnar i AP 7 har möjlighet att välja något annat alternativ senast den 21 februari.

Carnegie Corporate Bond investerar i nordiska företagsobligationer med fokus på välskötta bolag som har en stark marknadsposition, god återbetalningsförmåga, balansräkning och likviditet. Alla innehav i utländska valutor är säkrade mot svenska kronor, för att andelsägarna ska slippa valutarisk.

Nu börjar det bli allt tydligare att de kommande upphandlingarna av fondtorget från Fondtorgsnämnden kommer att innebära en rejäl utslagning av fonder som inte ligger i vinnarhålet för att klara av FTN:s urvalsprocess.

De som bedömer att oddsen är dåliga för en framtid på torget passar på att ta ned skylten redan nu. Om tygen håller ska hela fondtorget vara upphandlat 2025, om det hinns med.

Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907