NYHETSARKIVET
1 feb 2024 14:31
Riksbanken: Finns möjlighet till räntesänkning under första halvåret
Riksbanken håller styrräntan oförändrad på 4,0 procent. Det var samma besked som den amerikanska centralbanken FED gav igår.

Det var väntade besked även om inflationen har fallit kraftigt det senaste halvåret. Men riksbankschefen Erik Thedéen överraskade marknaden genom att öppna för en räntesänkning under första halvåret i år.

Så här skriver Riksbanken i dagens räntebeslut:

"En åtstramande penningpolitik bedöms fortfarande vara nödvändig för att inflationen ska stabiliseras nära målet. Samtidigt bedömer direktionen nu att det är mindre risk för att inflationen biter sig fast på för höga nivåer. Styrräntan kan därför sänkas tidigare än vad som aviserats i den senaste prognosen. Inflationstrycket fortsätter att dämpas framöver. Det är därför inte uteslutet att styrräntan kan sänkas under första halvåret i år."

Se där vilket glädjebesked till alla pressade hushåll och företag. Marknaden räknar generellt med att Riksbanken gör en första räntesänkning i maj följt av ytterligare tre eller fyra sänkningar under 2024, så att styrräntan ligger kring 2,5 procent vid årsskiftet.

I vilken takt Riksbanken väljer att sänka räntan påverkas bland annat av hur den Europeiska centralbanken ECB agerar och hur den svenska kronkursen utvecklas.

/ Ola Hellblom
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907