NYHETSARKIVET
1 feb 2024 14:34
FI undersöker Pensionsmyndighetens investeringar i Heimstaden
Läget har hettat till ytterligare i affärerna kring Heimstaden Bostad. Finansinspektionen inleder nu en undersökning gällande de investeringar som Folksam Liv, Folksam Sak, KPA Pension samt Pensionsmyndigheten har gjort i Heimstaden.

Detta följer på den undersökning som FI startade 12 september förra året gällande Alectas stora investering i Heimstaden och som ledde fram till polisanmälningar mot flera personer för misstänkta korruptionsbrott.

I dagens meddelande från FI sägs att berörda bolag ska granskas om de har följt aktsamhetsprincipen och de bestämmelser som finns i försäkringsrörelselagen (FRL). I granskningen av Pensionsmyndigheten ska FI bedöma om myndigheten brutit mot bestämmelser i lagen om försäkringverksamhet i premiepensionssystemet.

Att Finansinspektionens nuvarande generaldirektör Daniel Barr tidigare var generaldirektör för Pensionsmyndigheten gör det hela extra känsligt, eftersom det var Barr som godkände Pensionsmyndighetens investering i Heimstaden.

- Daniel Barr har förklarat att han är jävig i frågor som rör investeringar i Heimstaden. Han deltar därför inte i beslut eller diskussioner som rör dessa investeringar, säger FI:s chefsjurist Eric Leijonram.

Finansinspektionen ska göra platsbesök hos Folksambolagen och Pensionsmyndigheten för att samla material till undersökningen. Ansvarig handläggare för denna undersökning är Torbjörn Thufvesson.

- Jag kan inte säga något om vad misstankarna gäller eller hur lång tid undersökningen kommer att ta, säger han till Pensionsnyheterna.

Inte heller Alexi Andersson, ansvarig handläggare för undersökningen, vill säga något så länge som undersökningen pågår. Men här kan man förvänta ett avslut under våren.

Åklagarmyndigheten inledde i december en förundersökning i ärendet efter att FI polisanmält flera personer för misstänkta korruptionsbrott.

Den 4 maj förra året inledde FI även en undersökning om Alectas riskhantering kopplade till investeringarna i de tre amerikanska nischbankerna Silicon Valley Bank, First Republic Bank och Signature Bank.

Mitt i alla dessa undersökningar ser det lite märkligt ut att FI avslutade en undersökning om Alectas internkontroll och riskhantering i juni 2022 utan åtgärd. Då gav alltså FI grönt ljus till de investeringar som nu undersöks av såväl polis och åklagare.

/ Ola Hellblom
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907