NYHETSARKIVET
2 feb 2024 14:56
Fakta: Pensionsmyndighetens anmälningar 2020 - 2023
År 2020 upprättade Pensionsmyndigheten 93 polisanmälningar, 69 avslutades och fem ledde till fällande dom.

År 2021 upprättades 116 polisanmälningar, 106 avslutades och fyra ledde till fällande dom.

År 2022 upprättades 139 polisanmälningar, 115 avslutades och fyra ledde till en fällande dom.

Fram till den i början av november 2023 hade 165 polisanmälningar upprättats. Fram till och med tredje kvartalet 2023 hade en lett till fällande dom.

Källor: Pensionsmyndighetens remissvar om Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen (SOU 2023:52) samt myndighetens kontrollenhet.

Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907