NYHETSARKIVET
2 feb 2024 14:58
Resurser saknas för att utreda Pensionsmyndighetens polisanmälningar
En lavin av anmälningar. Resurser som inte räcker till. Ingen gräddfil för myndigheter. Det är tre orsaker till att Pensionsmyndighetens vässade arbete mot bidragsbrott och bedrägerier inte leder till fler dömda.

Som Pensionsnyheterna tidigare berättat gör Pensionsmyndigheten allt fler polisanmälningar. 2023 gjorde myndighetens centrala kontrollenhet 165 polisanmälningar fram till och med november, att jämföra med 93 för hela 2020.

Trots det ökar inte antalet dömda, utan ligger på fyra till fem personer årligen. Att myndighetens satsning på fler utredningar och anmälningar inte resulterat i fler dömda beror delvis på att de ansvariga polisregionerna inte automatiskt prioriterar anmälningar som kommer från myndigheter. Det säger Stefan Lundberg, handläggare på polisens Nationella bedrägericentrum, NBC.

- Det är inte så att ett visst antal timmar ska ägnas åt anmälningar från myndigheter. Om det blir till exempel 30 procent fler anmälningar, och dessutom bättre anmälningar, är det inte säkert att det blir fler blir lagförda, säger Stefan Lundberg.

Polisens prioriteringar sker utifrån andra grunder och hur den allmänna utredningssituationen ser ut, framhåller han.

- Inom bedrägerier och bidragsbrott prioriterar vi framför allt kategorierna grova brott, återfall och seriebrottslighet, förklarar han.
Han kan dock inte säga något om det är ovanligare med grova eller återkommande brott när det gäller pensioner.

PN: Det låter som det inte finns resurser nog?

- Det finns inte utredningsresurser helt enkelt, långt ifrån. Och det beror inte något fel på Pensionsmyndighetens anmälningar, snarare tvärtom.

- Vi är väldigt tacksamma för deras arbete. Pensionsmyndigheten har blivit mycket duktigare och satsar på kontroll på ett föredömligt sätt och vi har också samverkat med dem om detta och om hur anmälningar ska göras samt även förklarat varför polisen skriver av så många anmälningar, säger NBC:s Stefan Lundberg och fortsätter:

- Men en anmälare som Pensionsmyndigheten konkurrerar med andra anmälda bidragsbrott och lavinen av inkommande bedrägerianmälningar.
Han kan inte säga hur stor andel av Pensionsmyndighetens anmälningar som polisen hinner bedöma ordentligt.

- Nej, det har vi inga siffror på. Men vi går igenom samtliga anmälningar som kommer in, och vidtar förstahandsåtgärder, till exempel att kontrollera att anmälan är komplett.

/ Rickard Jakbo
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907