NYHETSARKIVET
9 feb 2024 15:07
Offentliganställda arbetar längre numera
Sedan 2012 har antalet medarbetare som är äldre än 65 år i kommuner och regioner ökat med 75 procent. I regionerna handlar det om en fördubbling. Detta enligt SKR:s färska rapport "Förlängt arbetsliv".

SKR har också undersökt vilken inställning medarbetare i åldern 55-65 år har till att arbeta längre. 38 procent svarar att de planerar att arbeta tills de är 67 år eller äldre. 60 procent av kvinnorna och 55 procent av männen svarar att skälet till att arbeta längre är att få en högre pension.

Trenden är att många går över från månadslön till att bli anställda med timlön när de passerar 65 år.

Då kan de enklare gå ned i arbetstid. Syftet med att införa en riktålder som följer utvecklingen i medellivslängden i pensionssystemet, var att få fler att arbeta längre. Det verkar ha lyckats i offentlig sektor, men tittar man på den genomsnittliga pensionsåldern för alla svenskar, så har den bara varit svagt stigande under senare år och ligger nu på knappt 65 år.

/ Ola Hellblom
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907