NYHETSARKIVET
9 feb 2024 15:49
Pensionsmyndigheten ska granska den egna investeringen i Heimstaden Bostad
Pensionsmyndighetens styrelse har den 24 januari beslutat om internrevisionens granskningsplan för 2024. Granskningsplanen omfattar sex granskningar varav en är investeringsprocessen i onoterade fastighetsbolag, alltså investeringen i onoterade aktier i bolaget Heimstaden Bostad.

Granskningen är planerad att genomföras under det första halvåret 2024 , meddelar Pensionsmyndigheten.

Det kan bli en intressant situation att reda ut. Det var den dåvarande generaldirektören Daniel Barr som i samråd med styrelsen beslutade om att göra investeringen i fastighetstillgångar i tradportföljen, något som han uppmanats att göra av styrelsen.

Ärendet bereddes bland annat av placeringsansvarige Jan Westring, i en grupp där även Erik Fransson, som då var chef för fondtorgsavdelningen på myndigheten, hade ett finger med.

Nu är Daniel Barr generaldirektör på Finansinspektionen, som också granskar de investeringar som Alecta, Folksam och Pensionsmyndigheten var med och gjorde i Heimstaden Bostad, varför Barr jävat ut sig ur den processen på FI.

Varken Jan Westring eller Erik Fransson är kvar i samma roller längre. De båda återfinns idag på Fondtorgsnämnden, en nämndmyndighet som ska fatta beslut om vilka fonder som i framtiden ska få ta emot premiepensionspengar på det upphandlade fondtorget.
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907