NYHETSARKIVET
9 feb 2024 15:52
Folksam Liv fortsatt största livbolag
Den samlade premieinkomsten i Folksamgruppen ökade förra året med 13 procent till 71,9 miljarder, varav Folksam Liv stod för 56 miljarder (48 mdr).

Det gör att Folksam Liv behåller positionen som landets största livbolag när Svensk Försäkring presenterar sin helårsstatistik den 14 februari. Det förvaltade kapitalet i Folksam Liv ökade med 54 miljarder till 527,5 miljarder jämfört med 2022.

1 november förra året fusionerades KPA Tjänstepension in i KPA Tjänstepensionsförsäkring, som nu är det klart största dotterbolaget i Folksam Liv med 28,9 miljarder i premieinkomst och 296 miljarder i förvaltat kapital under 2022.

Avkastningen i Folksam Liv landade på 8,2 procent och 7,6 procent för KPA Tjänstepensionsförsäkring.

"Vi lyckades leverera en god avkastning till våra kunder under ett utmanande år", säger koncernchef Ylva Wessén i en kommentar.

Folksam kommer i år att skrota sina kvartalsrapporter och övergå till halvårsrapportering, dock med rapportering av nyckeltal varje kvartal.

Ylva Wessén är i slutfasen av en viktig rekrytering. Det handlar om att hitta en ersättare som chef för Marknad och försäljning efter Anna-Karin Laurell, som blivit Sverigechef i Swedbank.

/ Ola Hellblom
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907