NYHETSARKIVET
9 feb 2024 15:54
Andra AP-fondens avkastning 5,9 procent för 2023
Andra AP-fondens totalavkastning för 2023 uppgick till 5,9 procent efter kostnader (minus 6,7% 2022) och resultatet landade på 23,8 mdkr.

Fonden skriver idag att det positiva resultatet framför allt kan hänföras till en positiv utveckling på framförallt de svenska och utländska utvecklade aktiemarknaderna.

Efter nettoutflödet till pensionssystemet på –4,8 mdkr uppgick fondkapitalet till 426,0 mdkr. Den relativa avkastningen uppgick till 0,2 procent.

"2023 blev ett händelserikt år. Inflationen och räntorna toppade under sommaren för att sedan falla under senare delen av året, vilket bidrog till en stark avslutning. Vårt resultat har påverkats både av en positiv utveckling på framförallt de svenska och utländska utvecklade aktiemarknaderna, men också av en negativ utveckling inom framförallt våra fastighetsinvesteringar," säger vd Eva Halvarssoni ett pressmeddelande idag.

Fonden har, enligt dagens rapport, ägnat tid åt besparingar och effektiviseringar. Det kan möjligen ses som ett tecken på politikernas önskan om en effektivare hantering av buffertfonderna och att man vill visa upp att man städat.

Regeringen har ju tillsatt en utredning i Finansdepartementet som ska titta närmare på en sammanslagning av de två Göteborgsbaserade fonderna AP 2 och AP 6. Senare har meddelats att utredningen även ska undersöka möjligheten att låta de tre Stockholmsbaserade buffertfonderna bli åtminstone en mindre genom sammanslagningar. Det kan vara något som kan ha satt igång tankarna på effektiviseringar och besparingar.

"Ytterligare en förändring som präglat 2023 är kostnadseffektiviseringar. Styrelsen beslutade inför året att minska den totala kostnadsbudgeten med 16 procent, vilket är ett resultat av att vi valt att plocka hem förvaltningen av de flesta av våra externt förvaltade mandat samt avsluta förvaltningen av kinesiska A-aktier.
Detta har kunnat genomföras utan att öka våra interna resurser. Vi har även flyttat kontoret till nya, mindre lokaler, vilket också innebär en kostnadsminskning,” säger Eva Halvarsson.
”AP2 har de senaste tio åren avkastat 92,4 procent, vilket innebär en genomsnittlig avkastning på 6,8 procent per år,” säger Eva Halvarsson.

Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907