NYHETSARKIVET
8 mar 2024 14:26
Danska kvinnor pensionerar sig 1,5 år före männen
Danmark har för närvarande en pensionsålder på 67 år. Danska kvinnor pensionerar sig vid knappt 66 år i genomsnitt medan männen i genomsnitt arbetar tills de är 67,5 år. Men för både män och kvinnor är det en högre genomsnittlig pensionsålder än i Sverige.

Det finns två huvudsakliga orsaker till att danska kvinnor pensionerar sig tidigare än männen.

I parförhållanden är oftast mannen äldre, men många par väljer att lämna arbetsmarknaden samtidigt, något som för övrigt är vanligt även i Sverige. Den andra orsaken är att det är dubbelt så många kvinnor som män som använder möjligheten till frivillig förtidspension, så kallad efterlön.

Efterlön kan man få tidigast fyra år innan den rådande pensionsåldern på 67 år. Men en rad villkor ska vara uppfyllda för att få efterlön. Man ska bland annat ha betalat in till pensionsordningen i minst 30 år. För en fullförsäkrad person ligger efterlönen i år på 18 527 DKK per månad.

/ Ola Hellblom
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907