NYHETSARKIVET
8 mar 2024 14:32
Ny tumregelsrapport för pensionen på gång – här är några av siffrorna
Pensionsmyndigheten ska under våren uppdatera 2019 års tumregelsrapport, den rapport som ger fingervisningar om hur valen av pensionsålder och andra val påverkar den totala pensionen. Det berättar Pensionsmyndighetens analytiker Erik Ferm för Pensionsnyheterna.

Pensionsnyheterna kan redan nu berätta om några av de aktuella tumregler som myndigheten avser att använda.

Den som tar ut sin pension innan sin riktålder och samtidigt slutar att arbeta minskar sin totala pension med cirka 6 till 7 procentenheter för varje år denne tidigarelägger sin pensionering i förhållande till sin riktålder. Detta utifrån en person som arbetat heltid sedan 23 års ålder, och inte får någon eller en väldigt liten del av sin pension från garantipensionen.

Riktåldern är i och för sig inte införd ännu. Men av pedagogiska skäl ser Pensionsmyndigheten 66 år som en sorts inofficiell riktålder, i väntan på att systemet träder i kraft 2026. Vid denna ålder kan grundskydden, till exempel garantipensionen, beviljas.

Till saken hör också att skatten på pensionsutbetalningar är högre före 66 års ålder än efter, vilket gör att pensionären förlorar mer än dessa 6 till 7 procent efter skatt på ett tidigt uttag, framhåller Pensionsmyndighetens analytiker.
För den som bara tar tar ut halv pension, alltså ett 50 procentigt uttag, halvtid ser det ljusare ut.

- Att ta ut pensionen till 50 procent under ett år ger 3 till 3,5 procent mindre i pension som tumregel, men om man också jobbar 50 procent samtidigt tjänar man in nya pensionsrätter som höjer pensionen.

Den som arbetar 50 procent och tar ut pensionen på 50 procent ett år tidigare än sin riktålder får alltså en betydligt lägre sänkning av pensionen än om vederbörande hade slutat arbeta helt.

Den totala effekten blir runt 2 procent mindre pension per månad, när man till slut går helt i pension.

En person som däremot skjuter på pensionsuttaget ett år efter sin riktålder kan räkna med ett kraftigt tillskott.
Börjar du ta ut din pension efter din riktålder ökar din totala pension med cirka 6 till 7 procentenheter för varje år du väntar med att ta ut pensionen och om arbetslivet då förlängs, skriver Erik Ferm till Pensionsnyheterna.

Något som påverkar effekten i hög grad är om någon andel av pensionen är garantipension, och hur stor denna andel är.

Med en stor del garantipension tjänar man inte så mycket på att skjuta på uttaget efter 66 års ålder, i regel hälften jämfört med den generella tumregeln, det vill säga cirka 3 till 4 procent. Har man bara garantipension tjänar man inget alls på att skjuta på pensionen, förklarar Erik Ferm.

/ Rickard Jakbo

Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907