NYHETSARKIVET
11 mar 2024 16:44
Totala fondförmögenheten på rekordnivå i landet
I februari satte svenskarna in 5,8 miljarder till fonder. Liksom i januari gjordes nettoinsättningar i aktiefonder och långa räntefonder, medan blandfonder och korta räntefonder uppvisade nettouttag.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med drygt 200 miljarder kronor och uppgick vid utgången av februari till rekordhöga 7 283 miljarder.

I februari uppvisade fonder ett sammanlagt nettoinflöde på 5,8 miljarder kronor. Aktiefonder hade nettoinsättningar på 7,7 miljarder och i långa räntefonder nettosparades 3,1 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från blandfonder på 2,6 miljarder och från korta räntefonder på 2,2 miljarder.

"Fondåret 2024 har fått en rivstart. Nysparandet i fonder överstiger redan 17 miljarder kronor och det är främst till följd av ett stort intresse för aktiefonder. Därtill är den totala fondförmögenheten i Sverige nu på en ny rekordnivå. Detta efter en förmögenhetsökning sedan årsskiftet på 355 miljarder", säger Fredrik Hård, ekonom på Fondbolagens förening.

I februari var utvecklingen på de flesta av världens aktiemarknader positiv. Värdet på Stockholmsbörsen steg under månaden med närmare 4 procent (inklusive utdelningar).

Aktiefonder uppvisade ett totalt nettoinflöde på 7,7 miljarder kronor i februari och störst var insättningarna i globalfonder, följt av Nordamerikafonder.

Hittills i år uppgår nysparandet i aktiefonder till 22,7 miljarder kronor och av detta har närmare 19 miljarder tillfallit globalfonder.

Nettosparandet i aktiefonder uppgick till 7,7 miljarder kr i februari. Drygt 26 procent av nettosparandet, 2,2 miljarder kr, landade i indexfonder.

Den totala fondförmögenheten i aktiefonderna uppgick till 4 910 miljarder kr vid februari månads utgång och indexfondernas andel svarade för 21 procent.

Långa räntefonder noterade under februari ett nettoinflöde på totalt 3,1 miljarder kronor, av vilket 1,2 miljarder utgjordes av nettoinsättningar i företagsobligationsfonder.

Hittills i år har långa räntefonder ett sammanlagt nettoinflöde på 7,2 miljarder kronor och företagsobligationsfonder uppvisar nettoinsättningar på 3,8 miljarder.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under februari med 202 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 7 283 miljarder. Av den totala fondförmögenheten var 4 910 miljarder (motsvarande 68 procent) placerade i aktiefonder.
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907