NYHETSARKIVET
12 mar 2024 16:55
Fler än 9 av 10 har stort förtroende för sin finansiella rådgivare - om kunderna får tycka
Lita till en robot, bara följa index eller anlita en professionell rådgivare?

För att få svar på hur investerare upplever rådgivning ställde värdepappersbolaget Garantum frågan och fick 1 571 svar. Rådgivaren får rakt igenom mycket höga betyg, enligt en undersökning som bolaget gjort bland de egna rådgivarna.

"Vi är glada över resultatet och ser det som en bekräftelse på att vår strategi med att erbjuda individanpassad och personlig rådgivning är rätt", säger Garantums vd Anders Sandberg när man idag rapporterar resultatet av undersökningen.

Undersökningen genomfördes nyligen bland kunder hos Garantums lokala rådgivare och ombud runt om i landet. Svarsfrekvensen var mycket hög vilket tyder på högt engagemang och gav ett bra statistiskt underlag.

Av undersökningen (bland de egna rådgivarna) uppger 93 procent att de har högt eller mycket högt förtroende för sin rådgivare. Ungefär lika många anser att rådgivaren är lyhörd för individuella behov, förutsättningar och ekonomisk situation. I frågan om tillgänglighet svarar 85 procent att rådgivaren återkopplar inom 24 timmar.

Undersökningen visar vad investerarna uppskattar hos sin rådgivare. Främst handlar det om att rådgivaren bidrar med viktig kunskap kring den finansiella marknaden och finansiella produkter. Det upplevs värdefullt att ha en professionell person att diskutera dessa frågor med.

I dagens pressmeddelande upptäcker Pensionsnyheterna dock inget om vad kunderna anser om kostnader för servicen eller vad de får för de avgifter de betalar.

"Att fatta rationella och välinformerade investeringsbeslut i en stökig omvärld är något många gärna tar hjälp med. När vi lyssnar på våra rådgivare förstår vi att deras tjänster varit extra uppskattade när omvärldsförhållandena varit svåra", fortsätter Anders Sandberg.

"Det finns inga standardmänniskor, därför tror vi inte på standardlösningar. Vi behandlar alla olika", säger Anders Sandberg.
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907