NYHETSARKIVET
12 mar 2024 16:58
PwC: Så mycket sätts av till pension för storbolagscheferna
Bland 324 svenska börsbolag finns endast en styrelseledamot under 30 år, samtidigt som över 400 ledamöter passerat pensionsåldern.

Det visar PwC:s årliga genomgång av styrelsearbete i svenska börsbolag. Studien visar också på en långsam utveckling när det gäller jämställdhet, och att ersättningsnivåerna för styrelsearbete i storbolagen har minskat sedan förra året. Dessutom ges en indikation på hur mycket en vd i stora börsbolag får i pensionsavsättning.

Årets undersökning visar att medelåldern för styrelseledamöter ligger kvar på 58 år och ålderssnittet är nästan identiskt på samtliga listor. Samtidigt som det finns gott om ledamöter som har passerat pensionsstrecket, 409 personer, så är det bara en ledamot som är under 30 år.

– Det är anmärkningsvärt att så få yngre personer ges tillträde till styrelserummen. Erfarenhet är viktigt, men en yngre generation skulle kunna tillföra en mängd nya perspektiv, inte minst när det gäller AI och ny teknik. Enligt PwC:s senaste globala vd-undersökning har svenska företag redan halkat efter på AI-området. Endast 18 procent av svenska vd:ar uppger att de har implementerat generativ AI i sin verksamhet, långt under det globala snittet på 32 procent, berättar Anna Gustring Boman, som är pensionsspecialist på PwC och ansvarig för studien.

I genomsnitt var 37 procent av ledamöterna kvinnor i bolagen på Stockholmsbörsen, vilket innebär en marginell ökning på en procentenhet jämfört med föregående år. Precis som tidigare är det storbolagen som har flest kvinnor i styrelserna, medan den lägsta andelen återfinns på Small Cap. När det gäller ordförandeposterna i styrelserna är andelen män fortsatt cirka 90 procent.

Undersökningen ger även en fingervisning av hur mycket de verkställande direktörerna i large Cap-bolagen får i avsättning till pension, vilket är en tilläggsfråga i årets undersökning.

Resultatet visar att majoriteten av bolagen har definierat vd-ersättningen för pension till 26-35 procent av den fasta grundlönen.

Syftet med studien Svenska styrelsers ersättningar och arbetssätt är att ge svar på frågor om styrelsens sammansättning, arvode och arbete gällande Stockholmsbörsens listor Small-, Mid- och Large Cap. Årets studie omfattar år 2022 och totalt ingår 324 bolag i sammanställningen.

Undersökningen har utförts genom att samla in information och data från bolagens årsredovisningar för 2022 samt från årsstämmoprotokoll från årsstämman 2023. Det är således endast publik information som undersökningen baserar sig på.
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907