NYHETSARKIVET
13 mar 2024 16:54
KPA Pension senarelägger nedtrappning av aktier i traditionell försäkring
KPA Pension har ändrat sin traditionella försäkring, så att nedtrappningen av risken i försäkringen skjuts fram i fem år.

Tidigare har nedtrappningen av aktieandelen i försäkringen startat vid 50 år och pågått till 60 års ålder. Nu startar nedtrappningen istället vid 55 år och pågår till 65 års ålder.

KPA Pension har meddelat sina sparare att förändringen görs för att deras sparande ska kunna växa mer.

Aktieandelen i den traditionella försäkringen är fram till 55 års ålder 60 procent för att sedan minska successivt till 20 procent vid 65 års ålder.

Liv- och tjänstepensionsbolagen har olika strategier vad gäller sitt generationssparande, men gemensamt under senare år har varit att förlänga risktagandet i portföljerna med en relativt hög aktieandel under längre tid av sparandefasen. Kåpan Aktieval har till exempel enbart aktier i sin traditionella försäkring fram till pensionsåldern.

SPP har en försiktigare generationsportfölj där aktieandelen i den traditionella försäkringen trappas ned från 45 till 25 procent från 60 till 65 års ålder.

Om man tittar i backspegeln finns det skäl att anta att en nedtrappning från 50-års ålder, som KPA använt, har inneburit att sparare i tradförsäkringen gått miste om stora delar av den aktieavkastning som världens börser levererat under de senaste 15 åren.

Eftersom generationstänkandet gör att aktieandelen faller med stigande ålder så finns det heller inte möjlighet att hämta igen den förlorade aktieavkastningen.

Visst, sparare som är nära pensionen kan vid ett extremt fall i marknaderna få lägre tjänstepension än de tänkt sig. Men det faktum att människor lever allt längre och att det då finns gott om tid att hämta igen det som förlorats. Så frågan man borde kunna ställa är om det finns någon vits med att inte ha pensionspengarna i aktier långt in i pensionsåldern eller varför inte i hela livet? Inkomstpensionen, som inte är (nämnvärt) påverkad av aktiemarknaden ger ju en bra grundplåt och till det kommer den prisndexerade garantipensionen.

Genrationstänkandet ska nu inte bara skyllas på KPA. Det finns många varianter på nedtrappningar.

Redan 2019 las ju ett utredningsförslag om att låta ickevalsalternativet i PPM, SÅFA, vara fullinvesterad i aktier hela tiden och att den automatiska nedtrappning, som i nuläget påbörjas vid 55-års ålder genom överflyttning till Sjuans räntefond, borde slopas.

Men det sa politiken nej till. Den gången. Men nu har det gått fem år och möjligen kan en förändring vara på gång när det gäller det försiktiga generationstänket som få, om någon, har något att tjäna på.
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907