NYHETSARKIVET
13 mar 2024 16:46
Liv- och tjänstepensionsföretagens tillgångar ökade med 11 procent 2023
När 2023 summeras var det ett bra år för försäkringsbolagens placeringstillgångar, som samlat ökade med 10 procent till 6 970 miljarder kronor. 88 procent eller 6 157 miljarder av dessa tillgångar förvaltas av liv- och tjänstepensionsföretagen och resten av skadeförsäkringsbolagen.

Av liv- och tjänstepensionsföretagens tillgångar var vid årsskiftet 59 procent placerade i traditionell försäkring, 30 procent i fondförsäkring och 11 procent i depåförsäkring.

I de två senare förvaltningsformerna är det spararna som står risken för placeringarna och i traditionell förvaltning är det bolagen som står den finansiella risken.

Huvuddelen av de samlade placeringstillgångarna finns i traditionell försäkring och här är det fyra bolag som dominerar stort. Alecta och Afa är de enda bolag som har alla sina placeringstillgångar i traditionell förvaltning. Det är nio bolag som har nästan hela förvaltningskapitalet inom traditionell försäkring. Vid årsskiftet fördelades det så här:

Alecta, 1 245 miljarder
Skandia, 605 miljarder
AMF, 580 miljarder
Folksam, 425 miljarder
SEB, 215 miljarder
Afa, 200 miljarder
Länsförsäkringar, 100 miljarder
SPP, 80 miljarder
Nordea, 50 miljarder

Summa: 3 505 miljarder i traditionell förvaltning i dessa nio bolag. Totalt 3 632 miljarder i liv- och tjänstepensionsbolagens traditionella förvaltning. (källa: Svensk Försäkring)

/ Ola Hellblom
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907